مشاور محیط زیست شهردار تهران: 1384 - 1381
بررسی اولویتهای مختلف محیط زیست شهری از طریق جمع آوری و پردازش داده های موجود و ارائه مشاوره مبتنی بر واقعیات به شهردار و شورای شهر با رویکرد تصمیم سازی مبتنی بر اطلاعات. بعضی از پروژه ها شامل موارد زیر میباشند: احداث ایستگاههای CNG با دیدگاه اقتصادی (گاز موجود و فراوان ولی بنزین وارداتی {در آن زمان}) و زیست محیطی (تفاوت آلوده زایی اتمسفری کلی بنزین و گاز طبیعی)، برنامه ریزی برای مدیریت یکپارچه آب از تأمین تا استفاده مجدد، احیای قنوات و مسیلهای موجود، ظرفیت سازی برای پیاده سازی روش های صرفه جویی انرژی در مسکن شهری، طراحی بانک های زیست محیطی داده ها مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، و امکان سنجی تونل مشترک برای تأسیسات شهری

مشاور محیط زیست وزیر معادن و فلزات: 1379 - 1375
ارائه مشاوره به وزیر در خصوص مسائل مختلف زیست محیطی ناشی از فعالیت های استخراج مواد معدنی و ذوب فلزات. وظایف شامل زمینه تهیه گزارش، ارزیابی تکنولوژیهای کنترل آلودگی، امور مرتبط با مقررات، برگزاری دوره های آموزشی ISO 14000 برای مدیران ارشد، و هماهنگی کلی برنامه های زیست محیطی وزارتخانه.

مدیر کل حفاظت محیط زیست شهرکهای صنعتی وزارت صنایع: 1378 - 1374
مدیریت های مختلف طراحی پایه و تفصیلی و مراحل ساخت و ساز انتقال آب، توزیع آب ، جمع آوری فاضلاب، ودستگاه های(تجهیزات) تصفیه فاضلاب برای تصفیه بیش از 200 شهرک صنعتی در سراسر کشور. وظایفی شامل مدیریت پروژه و کنترل توابع فوق و ارائه مشاوره به معاون وزیر در مورد شهرک های صنعتی

معاون پژوهشی انستیتو آب و انرژی: 1381 - 1363
مدیریت فعالیت های تحقیق و توسعه در مورد سیستم های تصفیه خانه فاضلاب کم هزینه برای مشتریان خصوصی و دولتی (کاهش انرژی مصرفی، سادگی راهبری)، ، تعیین سهم منابع آلاینده های هوای شهری جهت مدیریت استراتژی های شهرداری به منظور بهینه سازی منابع

مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 1373 - 1372
ایجاد و تقویت ارتباط بین دانشگاه و صنایع مختلف محلی و ملی، جهت دهی تحقیقات تحصیلات تکمیلی در جهت رفع مشکلات صنایع، بهره گیری از امکانات موجود در صنایع به منظور رفع کمبودهای تجهیزاتی دانشگاه، برگزاری دوره های آموزش کاربردی برای کارشناسان و مدیران اجرایی

رئیس دانشکده بهداشت اصفهان: 1372 - 1369
مدیریت و هماهنگی فعالیتهای آموزشی، پژوهشی ، و اداری مالی دانشکده متشکل از شش گروه تخصصی (سلامت عمومی، ، بهداشت حرفه ای ، مهندسی بهداشت محیط، آمار زیستی ، علوم تغذیه، پاتوبیولوژی)، 50 عضو هیات علمی و بیش از هزار دانشجوی کارشناسی و تحصیلات تکمیلی

مهندس محیط زیست شرکت MAN هوستون، تگزاس: 1369 - 1368
همکاری در نوشتن برنامه کاری و ارزیابی مدلسازی انتشار الودگی هوا و مطالعات امکان سنجی محلهای آلوده به زائدات صنعتی و خطرناک مربوط به صنایع نفتی در نزدیکی هوستون، بررسی و ارزیابی زیست محیطی دریاچه Eastex، تدوین برنامه های نمونه برداری و تحلیل نتایج، تدوین برنامه های پیشگیری از خوردگی در سیستم های جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهر هوستون

مهندس کنترل پروژه شرکت BECK دالاس، تگزاس: 1368 - 1367
طراحی و نرم افزار پایگاه داده برای مدیریت توسعه فرودگاه دالاس،، طرح راه آهن DART، و گسترش بزرگراه شمال به مرکز شهر، یکپارچه سازی و ارزیابی اطلاعات دوایر ایالتی و محلی مختلف و شرکت های مشاوره در رابطه با تأسیسات شهری

مهندس فرایند سیستمهای آب و فاضلاب شهر دالاس: 1364 - 1363
ارزیابی سمیت آلاینده های آلی با اولویت بالای تولیدی برای فرایندهای بیولوژیکی تصفیه خانه مرکزی فاضلاب شهر دالاس، جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها ، و ارائه توصیه های کارشناسی به کمیته تحقیق و توسعه

مهندس فرآیند (شرکت FLAKT ، ناکسویلتنسی: 1362 - 1359
انجام مطالعات سینتیک شیمیایی برای بهبود بهره وری پایلوت سولفورزدایی از گاز خروجی و فرایندهای کاهش آلودگی نیروگاه ها. وظایف شامل بهره برداری از پایلوت 1000 فوت مکعبی، ACFM، جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده هامیگردید.