ارزیابی زیست محیطی ، تدوین اهداف و برنامه های زیست محیطی در شرکت ملی صنایع مس ایران : (شرکت ملی صنایع مس) / زمان انجام: 1385
در این پروژه، مشکلات موجود مجتمعهای مس کشور (سرچشمه، میدوک و سونگون) شناسایی و سپس راهکارهایی جهت کاهش اثرات زیست محیطی در این مجتمع ها پیشنهاد گردید. تدوین و اولویت بندی اهداف و برنامه های زیست محیطی و نیز نیازسنجی و تعیین اولویت های تحقیقاتی و پژوهشی در شرکت ملی صنایع مس ایران از دیگر دستاوردهای این پروژه بود.

تدوین طرح جامع نمونه برداری و آنالیز پارامترهای زیست محیطی مجتمع مس : (شرکت ملی صنایع مس) / زمان انجام: 1386
در این پروژه، یک شبکه جامع پایش زیست محیطی در مجتمع مس سرچشمه (منابع آب سطحی و زیرزمینی، فاضلاب و هوا) طراحی گردید. در بخشی دیگر پروژه، مشکلات سیستم های تصفیه فاضلاب شهرک، کارخانه و معدن مجتمع مس سرچشمه بررسی و راهکارهایی جهت ارتقاء سیستم های تصفیه فاضلاب مجتمع مس سرچشمه پیشنهاد گردید.

بهینه سازی رویکرد کوتاه مدت تحقیقات در صنعت آب و فاضلاب (شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور) / زمان انجام: 1386
در این پروژه پس از بررسی اجمالی وضعیت پروژه‌های تحقیقاتی در شرکت های آب و فاضلاب کشور در سطوح مختلف روستایی، شهری و ملی، نمایی ازچارچوب‌ها و توانمندی‌های بانک اطلاعاتی مورد نیاز در بخش تحقیقات ارائه شد. سپس بر اساس اطلاعات دریافتی از عملکرد تحقیقات کلیه شرکتها، شاخص پژوهشی هر شرکت تدوین گردید. در پایان نیز پس از ارزیابی مشکلات موجود در بخش تحقیقات، پیشنهاداتی جهت رفع آنها ارائه گردید.

بررسی و تجزیه و تحلیل دوره ای برنامه عملکرد تحقیقاتی شرکتهای آب و فاضلاب و ارائه خدمات علمی (شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور) / زمان انجام: 1387
در این پروژه پس از بررسی اجمالی وضعیت پروژه‌های تحقیقاتی در شرکت های آب و فاضلاب کشور در سطوح مختلف روستایی، شهری و ملی، نمایی ازچارچوب‌ها و توانمندی‌های بانک اطلاعاتی مورد نیاز در بخش تحقیقات ارائه شد. سپس بر اساس اطلاعات دریافتی از عملکرد تحقیقات کلیه شرکتها، شاخص پژوهشی هر شرکت تدوین گردید. در پایان نیز پس از ارزیابی مشکلات موجود در بخش تحقیقات، پیشنهاداتی جهت رفع آنها ارائه گردید.

بررسی روند و تحلیل داده های تجهیزات و کالاهای مصرفی صنعت آب و فاضلاب و تهیه بانک اطلاعاتی (موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو) / زمان انجام:1388
با توجه به پراکندگی آمار و اطلاعات موجود در زمینه صنعت آب و فاضلاب و نبود اطلاعات دقیق از مصارف تجهیزات این صنعت، هدف در این پروژه، ایجاد بانک اطلاعاتی برای گردآوری اطلاعات موجود در این زمینه می‌باشد. بانک اطلاعاتی باید به گونه‌ایی طراحی شود که تحت شبکه بوده، ورود اطلاعات در داخل این بانک در سطوح و با دسترسی‌های مختلف امکان‌پذیر باشد، داده‌های ورودی از حداکثر دقت برخوردار بوده و صحت اطلاعات در سطوح مختلف و توسط شرکتهای آب و فاضلاب کنترل شود

بررسی جامع وضعیت زیست محیطی مجتمع مس شهر بابک به منظور تأثیر فعالیت ها بر محیط اطراف و ارائه پیشنهاد اصلاحی بهبود وضعیت (شرکت ملی صنایع مس) / زمان انجام: 1389
در این پروژه، بعد از جمع‌آوری اطلاعات اولیه و سوابق فعالیتهای صورت گرفته، برنامه پایش زیست‌محیطی تدوین شده و برنامه پایش منظم اجرا خواهد شد، با تهیه نرم افزار تحلیل نتایج، گزارشهای مدیریتی و کارشناسی از نتایج پایشهای صورت گرفته کسب خواهد شد. در بخش آلودگی هوا با استفاده از مدلسازی، انتشار آلاینده های هوا برآورد خواهد گردید و در نهایت راهکارهای اصلاحی در هر بخش ارائه خواهد گردید.

استفاده از خروجی پساب به منظور تأمین آب جبرانی برج خنک کننده پالایشگاه (شرکت پالایش نفت کرمانشاه)

انجام نمونه گیری و آزمایشات کیفی، حمل نمونه ها به آزمایشگاه و ارائه نتایج آزمایشات و تفسیر آنها (شرکت ملی صنایع مس)
جهت انجام طرح مذکور، در تمامی فصول سال از 83 ایستگاه شامل رودخانه، چشمه، گمانه و چاه نمونه‌برداری گردید. نمونه‌ها در محل و آزمایشگاه آنالیز و 64 پارامتر شامل مشخصات فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و فلزات سنگین در نمونه‌ها اندازه‌گیری شدند. با مشخص شدن خصوصیات کیفی نمونه‌ها تاثیرات فعالیت‌های معدنی بر کیفیت منابع آب اطراف مجتمع ارزیابی شد.

ادامه روند پایش زیست محیطی ذوب خاتون آباد و طراحی سیستم پایش و انجام پایش زیست محیطی میدوک به منظور شناسایی منابع آلودگی و تعیین روند رو به بهبود وضعیت آلوگی در خاتون آباد و میدوک (شرکت ملی صنایع مس) / زمان انجام: 1390

تدوین راهنمای انتخاب بهترین سامانه گندزدایی (شرکت آب و فاضلاب استان تهران) / زمان انجام:1390

بررسی و تعیین نیازهای تحقیقاتی صنعت آب و فاضلاب در ابعاد ملی و استانی (شرکت آب و فاضلاب استان تهران) / زمان انجام: 1387
در این پروژه پس از بررسی اجمالی وضعیت پروژه‌های تحقیقاتی در شرکت های آب و فاضلاب کشور در سطوح مختلف روستایی، شهری و ملی، نمایی ازچارچوب‌ها و توانمندی‌های بانک اطلاعاتی مورد نیاز در بخش تحقیقات ارائه شد. سپس بر اساس اطلاعات دریافتی از عملکرد تحقیقات کلیه شرکتها، شاخص پژوهشی هر شرکت تدوین گردید. در پایان نیز پس از ارزیابی مشکلات موجود در بخش تحقیقات، پیشنهاداتی جهت رفع آنها ارائه گردید.