نیما افشار (1385)
برآورد انتشار ذرات از پشته های سنگ آهن مجتمع فولاد در اثر بادبردگی

شروین زینلی (1385)
سهمیه بندی منابع ذرات معلق از منابع نقطه ای و غیر نقطه ای مجتمع فولاد

علی عجمی (1384) {ترکیان، هاشمیان}
برآورد اثر نرخ هوادهی، HRT، و دما بر روی عملکرد لجن فعال برای تصفیه ثانویه شیرابه محل دفن

مهرداد مهتدی (1384) {ترکیان، هاشمیان}
بررسی امکانپذیری تصفیه بی هوازی شیرابه محل دفن با استفاده از سیستم UASB

فرید عمید (1384)
بررسی امکان پذیری استفاده از مقادیر ماهواره ای AOT برای پیش بینی غلظت های شهری PM

جواد علوی (1383)
اثر اختلاط جزئی در بازدهی لاگون بی هوازی در تصفیه فاضلاب کارخانه شکر

رضا بیات (1382)
سهمیه بندی منابع ذرات آلاینده هوا در شهر تهران (لینک)

هما رزمخواه (1380)
روندیابی مکانی و زمانی کیفیت آب در رودخانه جاجرود

افشار فروغ شمس (1379)
اثر دما و HRT بر روی عملکرد سیستم فیلتراسیون بیولوژیکی

زهرا اسلامی (1378)
مدلسازی اثر انتشارات اتمسفری از مجتمع های بزرگ پتروشیمی

رضا اسحاقی (1376)
اثر DO و HRT بر روی عملکرد لاگون های هوادهی جهت تصفیه فاضلاب دباغی ها

عماد علوی (1376)
مطالعه عملکرد پایلوت شیمیایی و بیولوژیکی جهت تصفیه پساب خروجی نساجی ها

محمد حسن نخجوانی (1376)
تاثیر منعقدکننده های مختلف در تصفیه شیمیایی پساب دباغی ها

کاوه علیزاده (1375)
تصفیه ثانویه پساب خروجی UASB با استفاده از سیستم کنتراکتور بیولوژیکی چرخان

علی اقبالی (1375)
اثر سرعت روبه بالا و دما روی عملکرد رآکتور UASB، اصفهان، ایران

امید یزدانی (1375)
ارزیابی عملکرد سیستم RBC در جنوب اصفهان WWTP، اصفهان، ایران

مهدی امین (1374)
ارزیابی عملکرد UASB برای تصفیه پساب کشتارگاه ها، اصفهان، ایران

محمد موسوی (1374)
مقایسه تاثیرگذاری منعقدکننده های مختلف برای بهبود آبگیری لجن فاضلاب ، اصفهان، ایران

رحمت الله چوپانی (1373)
بررسی سیستماتیک غلظت تعدادی از آلاینده های هوای شهری، اصفهان، ایران

عبدالعظیم ارسالی (1373)
برریس غلظت محیطی غالب ذرات معلق در مجاورت کارخانه سیمان سپاهان اصفهان، اصفهان، ایران