مقالات

روش شناسي تحليل ساختار ظاهري قرآن در مقياس كلمه

ساختارشناسي قرآن در مقياس آيه

نگرشي جديد در تحليل آيات قرآن با استفاده از ابزار علوم دانشگاهي: نمونه موردي سوره حمد

بررسي تطبيقي اعضاي متأثر از سيگنالهاي قرآني با تأكيد بر قلب و سمع و بصر

جستاري جديد در بررسي موضوعي عكس العمل انسان در مقابل وحي

رونديابي الگوهاي قرآن در لايه هاي گوناگون از ديدگاه مكاني

كنكاش ساختارشناختي در انزال و تنزيل و واژگان مرتبط با مراحل دريافت تا ابلاغ پيام وحي

آنالیز برداری چیدمان کلمات قرآن و اثرات تغییر آرایش مکانی عناصر

ارائه

CalgaryFeb2012

QomAban90

کلیپهای تفسیری

حمد

هدایت و نعمت

صورت در صراط

بقره

عهد با خدا

بنده خدا

علم و عقل

حضرت علی (ع) ارزش انسان

گیاه حیوان

حضرت علی (ع) منافق دنیا

حضرت علی (ع) تجارت

خاموشی

معجزه ویژگیها

حضرت علی (ع) توصیف منافق

نسخ در قرآن

ویژگیهای نفاق

ور عام و خاص

قرآن کلام خدا

خواب و روح

مراحل نفوذ شیطان

دبر در قرآن

حضرت علی (ع) تقوا و آزادی

تجارت با خدا

وسوسه های شیطان

زینت دنیا

اسراء

توبه و شیطان

درس خارج

دنیا و آخرت

انفاق و حب

ازدواج

خانه سالمندان

مفت خوری

معراج پیغمبر

شکم

تبذیر شیطان

اعوذبالله

بازی سیاسی

مشکل بدحت

بت پرستی

دعای پیامبر

اختیار انسان

علم و نزکیه

قول ذاتی

هستی معرفت شناسی

حساب قیامت

راهنمای انسان

کم فروشی

لا اله الا الله

من یزید خدا

نفس مسوله

نقل عقل کشف

نماز شب

هدف قرآن

علوم قرآن

تسخیر

یونس

دنیا کود گل

مقام علم

کربلا سعید بن عبدالله

شرح صدر

ابراهیم

علم غیب حضرت علی (ع)

مرگ رسول (ص)

اهمیت محرم

تیر شیطان

انتقام الهی

قیامت سوال

ظلم عدالت حضرت علی (ع)

یوسف

خانه مسافرخانه

عاطفه

محدوده شیطان

تشکر مسکین

شیطان راهزن

آزمون

حسد

تواضع فنا

نحل

اثبات خدا

خالق رب

عقل نقل وحی

حجر

جبر اختیار

وحی عقل

آثار مکان

بینش گرایش

ابلیس امتحان

گناه اضلال

دعوت شیطان

ختم قلب

جهنم بهشت

نگاه نعمت مردم

کریمانه