مهندسي ساختارهای هم افزا

 (راهكاري مؤثر در ساماندهي انديشه و رفتارهاي فردي، سازماني، حكومتي و تحقق بازار طبيعي)

پژوهشي از :   عباس مظفر

عضو هيأت علمي دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف

مرداد ۸۷


جدول كليد واژه ها , جدول نشانه ها (علائم) , خلاصه

 پيشگفتار ,آسيب شناسي

 راه حل پيشنهادی: مدل طبيعی حرکات متوالی برای رفع کلیه نیازهای انسان

كنكاشی برای كشف راه حل/ساختار/مدل  (strategy )

مبانی نظری مدل طبيعی حركات متوالی

برخی ويژگيهای مدل طبيعی

بخش اول: كاربرد مدل طبيعی به منظور رفع نيازهای فردی

بخش دوم: كاربرد مدل طبيعی به منظور تحقق بازار طبيعی همراه با مهار تورم و اشتغال
متوازن و پايدار و هدفمند شدن منابع و مصارف دولتی

بخش سوم: كاربرد مدل طبيعی به منظور ساماندهی ساختارها و تشكيلات حاكميت

بخش چهارم: كاربرد مدل طبيعی به منظور ساماندهی ساختارها و تشكيلات سازمانها

ديدگاههای موثر در كشف مدل طبيعی
منابع ومآخذ
آياتی در مورد خلقت زمين و آسمان

نقل مطلب با ذکر منبع مجاز است

ويرايش اول : مرداد ۱۳۸۷

برگشت به صفحه اصلی