صیاد نصیری

عضو هیئت علمی

مرکز کارگاه های آموزشی، دانشگاه صنعتی شریف

 • نام خانوادگی
 • نام
 • متولد
 • مرتبه علمی
 • گروه
 • ایمیل
 • نصیری
 • صیاد
 • 1353
 • مربی
 • مکانیک خودرو
 • nasiri@sharif.edu

سوابق آموزشی

1381

تحصيلات دانشگاهي

- فوق ليسانس مهندسی مکانیک – طراحی سیستم های تعلیق، ترمز و فرمان خودرو- دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 1381

دوره های آموزشی طی شده

- دوره های تخصصی شرکت ایران خودرو
- ارتعاشات سطح I
- ارتعاشات سطح II
- بالانس ماشین آلات دوار
- هم راستاسازی شفت ها

زمينه های تخصصی وتحقيقاتی

طراحی و بهینه سازی مکانیزم های تعلیق
طراحی و بهینه سازی مکانیزم های فرمان
طراحی، تحلیل و بهینه سازی سیستم های ارتعاشی
طراحی، تحلیل و بهینه سازی سیستم ترمز خودرو
1387

اشتغال

عضو هيات علمي دانشگاه صنعتی شریف، بخش مکانیک خودرو از 1387 تا کنون

سوابق تدريس دانشگاهی

1.سیستم های انتقال قدرت اتوماتیک، دانشگاه صنعتی شریف
2.سیستم های مکاترونیکی خودرو، دانشگاه صنعتی شریف
3.آز سیستم های مکاترونیکی خودرو، دانشگاه صنعتی شریف
4.مکانیک خودرو تخصصی، دانشگاه صنعتی شریف
5.مکانیک خودرو عمومی، دانشگاه صنعتی شریف
6.سیستم های الکترونیکی خودرو، دانشگاه شهید رجایی
7.انتقال قدرت اتوماتیک، دانشگاه شهید رجایی
8.دینامیک خودرو، دانشگاه شهید رجایی، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی ساپکو
9.سیستم های هدایت و کنترل، دانشگاه شهید رجایی، مرکز آموزش عالی انقلاب اسلامی
10.انتقال قدرت معمولی، دانشگاه شهید رجایی، مرکز آموزش عالی انقلاب اسلامی
11.سیستم های الکتریکی خودور، دانشگاه شهید رجایی، مرکز آموزش عالی انقلاب اسلامی
12.سیستم سوخت رسانی بنزینی و دیزلی، دانشگاه شهید رجایی
13.سیستم سوخت رسانی گازسوز LPG و CNG، دانشگاه شهید رجایی، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی ساپکو
14.مالتی پلکس، مرکز آموزش عالی انقلاب اسلامی
15.طراحی اجزاء ماشین، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی ساپکو
16.تکنولوژی پیشرفته خودرو، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی ساپکو
17.ارتعاشات مکانیکی، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی ساپکو
18.سرو مکانیزم، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی ساپکو

تماس با من

آدرس

خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف،بخش مکانیک خودرو

تلفن

6616271 (21) 98+

ایمیل

nasiri@sharif.edu

انتخاب رنگ