تلفن 66164825-66164821 :

نمابر:  66029174

پست الکترونیک: mmottaghi@sharif.ir

وبگاه: www.sharifcadcam.ir

تارنما:  http://sharif.edu/~mmottaghi

 

زمينه هاي کاری و مطالعاتی

1- نقشه کشی صنعتی و ساختمان

2- طراحی، مدل‌ سازی و ساخت با نرم‌ افزارهای CATIA، SolidWorks ،Revit ,Geomagic, INVENTOR,  AutoCAD، Rhino ، PowerMill،

3- طراحی و ساخت با پرینتر سه بعدی

4- طراحی و ساخت با دستگاه CNC

5- مهندسی معکوس

6- تولرانس و انطباقات صنعتی

7- هیدرولیک صنعتی

تدریس دروس

1- نقشه کشی صنعتی 1 و 2

2- نقشه کشی ساختمان

3- طراحی و ساخت با پرینتر سه بعدی

4- نرم افزارهای مهندسی

سوابق  اجرايي

1- معاون آموزشی مرکز گرافیک مهندسی از 1392 تا 1399

2- معاون آموزشی مرکز آموزش مهارتهای مهندسی از 1399 تا کنون

افتخارات

کتاب برگزیده کشور در حوزه مکانیک -نقشه کشی از وزارت آموزش و پرورش در سال 1390

اختراعات ثبت شده

ساخت عصای نابینایان با حسگرهای مکانیکی

مقالات علمی-پژوهشی و کنفرانسی

1-شهریار کابلی ، صیاد نصیری، حمید حق شناس، مهدی متقی پور، علیرضا جهانتیغ پاک، غلامرضا پیر چراغی، جمال ارغوانی هادی، ارائه درس کارگاه عمومی بصورت عملی و غیر حضوری برای دانشجویان مهندسی در دوران قرنطینه ناشی ازهمه گیری: تجربه دانشگاه صنعتی شریف، 1400

2-شهریار کابلی ، صیاد نصیری، حمید حق شناس، مهدی متقی پور، علیرضا جهانتیغ پاک، غلامرضا پیر چراغی، جمال ارغوانی هادی،کارگاه عمومی : درسی برای مهارت آموزی یا فرصتی برای نمایش دورنمای حرفه مهندسی، 1400

3- مهدی متقی پور، ارزیابی تأثیر استفاده از نرم افزارهای CAD در آموزش گرافیک مهندسی، ششمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران، 1398

4- مهدی متقی پور، استفاده از فناوری چاپگرهای سه بعدی در بهبود کیفیت آموزش درس نقشه کشی صنعتی 1395

5- سارا تجاره، مهدی متقی پور، تدوین درس طراحی سبز برای دانشجویان مهندسی 1395

6- مهدی متقی پور، ارزیابی تأثیر آموزش درس نقشه کشی صنعتی بر بهبود قدرت تجسّم سه بعدی دانشجویان رشته های مهندسی و علوم پایه، 1394

7- مهدی متقی پور،ارزيابي تغيير شيوه آموزش درس نقشه کشي صنعتي 2 از سنتي به مدرن، 1391

8-  مهدی متقی پور، مطالعه مقايسه اي درباره شيوه هاي تدريس درس نقشه کشي صنعتي 1 ، مجله علمی-پژوهشی فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 1391

تألیف کتاب

1-احمد متقی پور، شیوا مردانی، مهدی متقی پور، اصول نقشه کشی ساختمان، انتشارات شریف کد کم، 1400

2- مهدی متقی پور، اصول طراحی مهندسی با CATIA، انتشارات شریف کد کم، 1399

3- احمد متقی پور، مهدی متقی پور، مبین متقی پور، اصول طراحی مهندسی با SolidWorks، انتشارات شریف کد کم، 1399

4- احمد متقی پور، مبین متقی پور، مهدی متقی پور، رسم فنی و نقشه های صنعتی 1 ، انتشارات شریف، 1399

5- مهدی متقی پور، اصول ترسیم با AutoCAD  انتشارات شریف کد کم، 1398

6- نصب و راه اندازی مصنوعات مکاترونیکی، وزارت آموزش و پرروش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 13987

7- احمد متقی پور، مبین متقی پور، داود مرادی،  مهدی متقی پور، اصول نقشه کشی صنعتی 2، انتشارات شریف کد کم، 1397

8- مبین متقی پور، شهرزاد حمیدی، حمید رضا شیردل، مهدی متقی پور، اصول نقشه کشی صنعتی 1، انتشارات شریف کد کم، 1396

9- اصول نقشه کشی صنعتی 1 یوسف صباغی، مهدی متقی پور، الفباي الکترومغناطيس جلد اول و دوم، انتشارات دانش پژوهان جوان، 1393

10- مهدی متقی پور، مسائل فیزیک عمومی جلد اول، انتشارات دانش پژوهان جوان، 1393

11- مهدی متقی پور، علیرضا صادقی راد، محمد امین آقامیری، مسائل فیزیک عمومی جلد دوم، انتشارات دانش پژوهان جوان، 1393

12- مهدی متقی پور، الفباي حرارت و سيالات، انتشارات دانش پژوهان جوان، 1393

طرحهای پژوهشی انجام شده در دانشگاه صنعتی شریف

1- امکان سنجی بهبود و توسعه کیفی درس نقشه کشی صنعتی 1

2- ساخت عصای مخصوص برای نابینایان با قابلیت جابجایی سریع

3- بهبود شیوه آموزش درس نقشه کشی صنعتی به کمک نرم افزار SolidWorks