علیرضا جهانتیغ پاک دانش‌آموخته "مهندسی مکانیک" و "مدیریت" دانشگاه صنعتی شریف هستم و هم اکنون به عنوان عضو هیئت علمی و رییس مرکز گرافیک مهندسی این دانشگاه فعالیت می‌نمایم.
هزار بیت سرودم که قصه سر نرسد
که داستان شما آخرش به "سر" نرسد...
زبان حال شما را توان گفتن نیست
زبان و حال ندارد سری که بر تن نیست ...
برنامه هفتگی نيم سال دوم 96/97
شنبه امور اجرایی محول
یک شنبه امور اجرایی محول
دوشنبه امور اجرایی محول
سه شنبه امور اجرایی محول نقشه‌کشی صنعتی 1
چهار شنبه جلسات (دانشگاه، بنیاد ملی نخبگان، وزارت علوم)