ردیف عنوان مقاله نویسندگان نوع مقاله عنوان همایش تاریخ برگزارکننده همایش تاریخ درج
۱ تاملی بر پروژه مسجد دانشگاه صنعتی شریف علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل کنفرانس ملی معماری، شهرسازی و افق های هنر اسلامی ۱۴۰۰/۰۲/۳۰-۱۴۰۰/۰۲/۳۰ دانشگاه ۱۴۰۰/۲/۲
۲ مطالعات تئوری و تجربی افزایش توان و کاهش کوبش موتور بنزینی توربوشارژری از طریق کنترل دمای هوای ورودی موتور Reza رضا فرزام
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت ۱۳۹۸/۱۱/۲۸-۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سایر ۱۳۹۹/۲/۱۴
۳ ارزیابی طراحی یک ایرفویل استاتور کمپرسور محوری با بررسی تجربی و عددی توزیع فشار حول آن علی ناصری پوریزدی
علی فراست
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی مکانیک ۱۳۹۸/۰۲/۱۰-۱۳۹۸/۰۲/۱۲ انجمنهای علمی ۱۳۹۸/۲/۱۷
۴ پدیده سرج در کمپرسور گریز از مرکز و آشکارسازی آن با روش تجربی امین انجم روز
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی مکانیک ۱۳۹۸/۰۲/۰۹-۱۳۹۸/۰۲/۱۱ انجمنهای علمی ۱۳۹۸/۲/۱۷
۵ نکات مهم در اندازه گیری جریان روی صفحه تخت در تونل باد/هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها علی ناصری یزدی
علی حاجی لوی بنیسی،
آرش موسمی
سعید کاظمی
 
مقاله کامل هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها ۱۳۹۶/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۶ مطالعه ضریب لغزش در کمپرسور گریز از مرکز به کمک مدلسازی سه بعدی و صحت سنجی تجربی/هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها شهرام رجب پور
علی حاجی لوی بنیسی،
مهرداد تقی زاده منظری
 
مقاله کامل هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها ۱۳۹۶/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۷ مدل‌سازی توربین جریان شعاعی تک ورودی و ارزیابی آن با مطالعات تجربی به منظور پیش‌بینی عملکرد در طراحی آن/همایش ملی توربین گاز سجاد هروی
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل همایش ملی توربین گاز ۱۳۹۵/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۸ بررسی اثر دریچه فرار توربوچارجر بر عملکرد موتور گازسوز توربوچارجری/دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا سجاد شاهی
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا ۱۳۹۵/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۹ Numerical optimization and manufacturing of the impeller of a centrisugal compressor by variation of splitter blades/GT ۲۰۱۶ سید ابوالفضل موسوی
علی حاجی لوی بنیسی،
محمد دورعلی
 
مقاله کامل GT ۲۰۱۶ ۲۰۱۶ سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۱۰ طراحی آئرودینامیکی چرخ توربین جریان شعاعی دو ورودی سیاوش واعظی
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران ۱۳۹۴/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۱۱ طراحی آئرودینامیکی توربین توان برای یک موتور توبوجت علیرضا مانی
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل چهارمین همایش ملی توربین های گاز ۱۳۹۴/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۱۲ طراحی و بهینه سازی دو بعدی پره کمپرسور محوری با دو تابع هدف علی ناصری پور یزدی
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران ۱۳۹۳/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۱۳ طراحی، ساخت و آزمایش یک محفظه احتراق سیلمیی... lمحمد آقایاری
محمد فرش چی
علی حاجی لوی بنیسی،
امیر حسین هادیان
هادی خانمحمدی
 
مقاله کامل اولین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران ۱۳۹۳/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۱۴ Optimal design of the volute for a turbocharger radial flow compressor محمد مجدم
علی حاجی لوی بنیسی،
محمدرضا موحدی
 
مقاله کامل ASME Turbo Expo ۲۰۱۴ ۲۰۱۴ سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۱۵ Multi-Point Optimization of Lean and Sweep Angles for Stator and Rotor Blades of an Axial GasTurbine Engine ابوالحسن عسگر شمسی
علی حاجی لوی بنیسی،
احمد عاصم پور
حسین پورفرزانه
 
مقاله کامل ASME Turbo Expo ۲۰۱۴ ۲۰۱۴ سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۱۶ Performance Investigation of a Centrifugal Compressor, Part ۱ Experimental Investigation محمد مجدم
علی حاجی لوی بنیسی،
محمدرضا موحدی
 
مقاله کامل ISME۲۰۱۳ ۲۰۱۳ سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۱۷ بهینه سازی ردیف پره استاتور و روتور توربین جریان محوری با استفاده از الگوریتم ژنتیک ابوالحسن عسگر شمسی
علی حاجی لوی بنیسی،
احمد عاصم پور
 
مقاله کامل دومین همایش ملی توربین های گاز ۱۳۹۲/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۱۸ بررسی تجربی و عددی تاثیر تیغه های مستقیم کننده بر جریان نازل یک موتورتوربوجت ابوالحسن عسگر شمسی
علی حاجی لوی بنیسی،
احمد عاصم پور
 
مقاله کامل بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران ۱۳۹۲/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۱۹ مطالعات تئوری و تجربی توربوچارجینگ موتور وانکل محسن مسلم زاده
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز ۱۳۹۲/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۲۰ بررسی ضرائب افت و پیش بینی رفتار توربین جریان شعاعی دو ورودی در شرائط ورودی کامل و جزئی به کمک مدل سازی یک بعدی جریان و مقایسه با نتایج تجربی محمد تقی زرین کلاه
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل دومین کنفرانس انجمن پیشرانش هوا فضای ایران ۱۳۹۲/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۲۱ بررسی تجربی و عددی تاثیر تیغه های مستقیم کننده بر جریان نازل یک موتور توربوجت ابوالحسن عسگر شمسی
علی حاجی لوی بنیسی،
احمد عاصم پور
 
مقاله کامل بیست و یکمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، ۱۰۲۳ ۱۳۹۲/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۲۲ محدودیت افزایش توان موتور بنزینی از طریق توربوشارژینگ محمد امیر پورزال
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز ۱۳۹۲/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۲۳ بررسی تجربی و عددی تاثیر تیغه های مستقیم کننده بر جریان نازل یک موتور توربوجت ابوالحسن عسگرشمسی
علی حاجی لوی بنیسی،
احمد عاصم پور
 
مقاله کامل ISME۲۰۱۳ ۱۳۹۲/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۲۴ پیش بینی عملکرد کمپرسور محوری در شرائط طراحی و خارج از طراحی به کمک مدل سازی یک بعدی و سه بعدی و اعتبار سنجی آن با نتایج تجربی احمد پیون
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل دومین کنفرانس انجمن پیشرانش هوا فضای ایران ۱۳۹۲/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۲۵ Experimental & Numerical Investigation of Losses in Centrifugal Compressor components علی اصغر دوست محمدی
علی حاجی لوی بنیسی،
محمد مجدم
 
مقاله کامل ASME Turbo Expo ۲۰۱۳ ۲۰۱۳ سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۲۶ طراحی تغییرات تبدیل مینی توربوجت به مینی توربوشفت و برآورد عملکرد آن رضا مولایی
محمد دورعلی
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل اولین کنفرانس تخصصی توربین های گاز ۱۳۹۱/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۲۷ بررسی تجربی اثر دریچه فرار بر عملکرد موتور گاز سوز توربوچارجری و ... شهاب الدین خوارزمی
محمد امین شمس درخشان
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل بیستمین همایش مهندسی مکانیک ۱۳۹۱/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۲۸ استخراج مدل عملکرد دینامیکی مینی توربو جت شیما نظری
محمد دورعلی
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل اولین کنفرانس تخصصی توربین های گازی ۱۳۹۱/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۲۹ مدلسازی یک بعدی توربین جریان محوری با استفاده از مدل های افت مختلف به همراه مطالعات تجربی احمد هاشمی
علی حاجی لوی بنیسی،
ابوالحسن عسکر شمسی
 
مقاله کامل دوازدهمین کنفرانس انجمن هوا فضای ایران ۱۳۹۱/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۳۰ مطالعه عددی و تجربی افت اجزای یک کمپرسور گریز از مرکز علی اصغر دوست محمدی
علی حاجی لوی بنیسی،
محمد مجدم
 
مقاله کامل دوازدهمین کنفرانس انجمن هوا فضای ایران ۱۳۹۱/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۳۱ ازمایشهای عملکردی کمپرسور و توربین یک توربوچارجر به همراه تحلیل خطای سیستماتیک محمد مجدم
ابوالحسن عسکر شمسی
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل بیستمین همایش مهندسی مکانیک ۱۳۹۱/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۳۲ تعیین و ارزیابی تجربی منحنی مشخصه توربوچارجر شوایتزر ... شهاب الدین خوارزمی
محمد امین شمس درخشان
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل اولین همایش ملی توربین های گازی ۱۳۹۱/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۳۳ مدلسازی کمپرسور گریز از مرکز به همراه مطالعات تجربی علی اصغر دوست محمدی
علی حاجی لوی بنیسی،
محمد مجدم
 
مقاله کامل اولین همایش ملی توربین های گازی ۱۳۹۱/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۳۴ Study of Volute Losses in a Centrifugal Compressor ... Mohammad Mojaddam
علی حاجی لوی بنیسی،
محمدرضا موحدی
 
مقاله کامل ISME ۲۰۱۲ ۲۰۱۲ سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۳۵ Investigation on Effect of Centrifugal Compressor Volute Cross-Section Shape on Performance and Flow Field Mohammad Mojaddam
علی حاجی لوی بنیسی،
محمدرضا موحدی
 
مقاله کامل ASME Turbo Expo ۲۰۱۲ ۲۰۱۲ سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۳۶ طراحی یک بعدی کمپرسور گریز از مرکز جواد امنیان
علی حاجی لوی بنیسی،
مهدی نیلی
 
مقاله کامل سومین کنفرانس تجهیزات دوار ۱۳۹۰/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۳۷ تبدیل مینی توربوجت به مینی توربوشفت و ... رضا مولائی
محمد دورعلی
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل یازدهمین کنفرانس هوافضا ۲۰۱۱ سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۳۸ A Numerical & Experimental Investigation ... مجید رضا شاه حسینی
علی حاجی لوی بنیسی،
م رجبیان
 
مقاله کامل ASME Turbo Expo ۲۰۱۱ ۲۰۱۱ سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۳۹ A Novel Quasi-۳D Design Method for Centrifugal Comp. ... فرزاد پور صادق
علی حاجی لوی بنیسی،
مهدی نیلی
 
مقاله کامل ASME Turbo Expo ۲۰۱۱ ۲۰۱۱ سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۴۰ Zero D and ۳ D Analysis of the Centrifugal Comp. ... هادی کرابی
حسین پورفرزانه
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل ASME IMECE ۲۰۱۱ سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۴۱ Simulating Turbulence and Combustion in CNG Turbocharged Engine Considering Cylinder Thermal boundary layer and EGR Shahab Kharazmi
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل ۷th International Conference on Internal Combustion Engines ۲۰۱۱ سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۴۲ اصلاح هندسه پروفیل پره های کمپرسور گریز از مرکز با استفاده از روش شبه سه بعدی و مطالعات تجربی فرزاد پورصادق
علی حاجی لوی بنیسی،
مهدی نیلی
 
مقاله کامل دهمین کنفرانس هوا فضا انجمن هوا فضای ایران ۱۳۸۹/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۴۳ بررسی عددی و تجربی یک کمپرسور گریز از مرکز هادی کرابی
مهدی نیلی
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل دهمین کنفرانس انجمن هوا فضای ایران ۱۳۸۹/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۴۴ AN ANALYTICAL MODEL OF A GAS TURBINE COMPONETS PERFORMNCE.... حسین پورفرزانه
علی حاجی لوی بنیسی،
محمد فرش چی
 
مقاله کامل ASME TURBO EXPO ۲۰۱۰ ۲۰۱۰ سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۴۵ A Novel Quasi Three Dimensional Design Method for Centrifugal Compressor Meridional Plane مهدی نیلی احمدآبادی
محمد دورعلی
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل ASME Turbo Expo ۲۰۱۰ ۲۰۱۰ سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۴۶ مدلسازی صفر بعدی کمپرسور محوری و گریز از مرکز یک توربوجت و ارزیابی آن به کمک نتایج آزمایشهای تجربی حسین پورفرزانه
علی حاجی لوی بنیسی،
محمد فرش چی
 
مقاله کامل نهمین کنفرانس انجمن هوا فضای ایران ۱۳۸۸/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۴۷ پیش بینی بار حرارتی منتقل شده به سیستم خنک کاری موتور تبدیلی از دیزل به صد در صد گاز سوز با شبیه سازی کامپیوتری A Batoui
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل ICICE-۶-(۶th International Conference on Internal Combustion Engines ۱۳۸۸/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۴۸ Prediction of Nox in SI Engines with Equilibrium and Non-equilibrium Reactions M. Azizi
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل ISME۲۰۰۹ ۲۰۰۹ سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۴۹ محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی مانور با استفاده از تست مدل و دینامیک سیالات محاسباتی مهدی ریشهری
جلال رفیعی شهرکی
محمدسعید سیف
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل (MIC ۲۰۰۹)یازدهمین همایش صنایع دریایی ۱۳۸۸/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۵۰ DUCT DESIGN IN SUBSONIC & SUPERSONIC FLOW REGIMES WITH AND WITHOUT NORMAL SHOCK WAVE USING FLEXIBLE STRING ALGORITHM مهدی نیلی احمد آبادی
علی حاجی لوی بنیسی،
محمد دورعلی
فرهاد قدک
 
مقاله کامل ASME Turbo Expo ۲۰۰۹ ۲۰۰۹ سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۵۱ بررسی تجربی تاثیر فشار ورودی کمپرسور گریز از مرکز بر روی محدوده عملکرد توربوچارجر .... علی حاجی لوی بنیسی،
سید مصطفی متولی
مهدی نیلی احمد آبادی
 
مقاله کامل شانزدهمین کنفرانس مهندسی مکانیک ۱۳۸۷/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۵۲ بررسی عددی و تجربی رفتار جریان در توربین جریان شعاعی دو ورودی مجید رضا شاه حسینی
علی حاجی لوی بنیسی،
منوچهر راد
 
مقاله کامل یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها ۱۳۸۷/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۵۳ شبیه سازی عددی مانور شناورها با در نظر گرفتن تاثیرات متقابل بدنه، سکان و پروانه مهدی ریهشهری
محمدسعید سیف
علی حاجی لوی بنیسی،
ابراهیم جهانبخش
 
مقاله کامل دهیمن همایش صنایع دریایی ۱۳۸۷/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۵۴ مقایسه دو روش سرعت محوری ثابت و دبی جرمی ثابت برای پیش بینی عملکرد کمپرسور جریان محوری مادون صوت علی مددی
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل شانزدهمین کنفرانس مهندسی مکانیک ۱۳۸۷/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۵۵ پیش بینی عملکرد توربین جریان محوری بر مبنای مدلسازی یک بعدی و مقایسه با نتایج تجربی محسن کریمی
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل شانزهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ۱۳۸۷/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۵۶ طراحی معکوس کانال های دو بعدی مادون صوت با استفاده از الگوریتم ریسمان انعطاف پذیر مهدی نیلی احمد آبادی
علی حاجی لوی بنیسی،
محمد دورعلی
فرهاد فدک
 
مقاله کامل ISME ۲۰۰۸ ۱۳۸۷/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۵۷ بررسی عددی و تجربی رفتار جریان در توربین جریان شعاعی دو ورودی در شرایط ورودی کامل و جزئی مجید رضا شاه حسینی
علی حاجی لوی بنیسی،
منوچهر راد
 
مقاله کامل شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ۱۳۸۷/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۵۸ طراحی معکوس کانالهای دو بعدی مادون صوت با استفاده از الگوریتم ریسمان انعطاف پذیر مهدی نیلی احمد آبادی
علی حاجی لوی بنیسی،
محمد دورعلی
فرهاد قدک
 
مقاله کامل کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ۱۳۸۷/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۵۹ مدلسازی صفر بعدی کمپرسور گریز از مرکز و ارزیابی آن به کمک نتایج آزمایشهای تجربی حسین پورفرزانه
علی حاجی لوی بنیسی،
محمد فرشچی
 
مقاله کامل اولین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو ۱۳۸۷/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۶۰ NUMERICAL AND EXPERIMENTALINVESTIGATION OFTHE FLOW AND PERFORMANCE ... مجید رضا شاه حسینی
علی حاجی لوی بنیسی،
منوچهر راد
 
مقاله کامل ASME TURBO EXPO ۲۰۰۸ ۲۰۰۸ سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۶۱ Inverse Design of ۲D Ducts Using Flexible String Algorithm مهدی نیلی
محمد دورعلی
علی حاجی لوی بنیسی،
فرهاد قدک
 
مقاله کامل Asian Congress of Fluid Mechanics ۲۰۰۸ سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۶۲ PERFORMANCE PREDICTING MODELING OF AXIAL-FLOW.... علی مددی
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل ASME Turbo Expo ۲۰۰۸ ۲۰۰۸ سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۶۳ Experimental and CFD Investigation on Resistance of a Catamaram Vessel With.... الف ابراهیمی
علی حاجی لوی بنیسی،
منوچهر راد
حسن صیادی
 
مقاله کامل OCEANS' ۰۸ MTS/ IEEE KOBE-TECHNO-OCEAN' ۰۸ ۲۰۰۸ سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۶۴ EXPERIMENTAL AND THEORETICAL INVESTIGATIONOF CENTRIFUGAL ... سید مصطفی متولی
علی حاجی لوی بنیسی،
مهدی نیلی
 
مقاله کامل ASME TURBO EXPO ۲۰۰۸ ۲۰۰۸ سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۶۵ EXPERIMENTAL & NUMERICAL INVESTIGNTION OF A CENTRIFUGAL COMPRESSOR .... مهدی نیلی احمد آبادی
علی حاجی لوی بنیسی،
محمد دورعلی
سید مصطفی متولی
 
مقاله کامل ASME Turbo Expo ۲۰۰۸ ۲۰۰۸ سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۶۶ مدلسازی توربین محوری، اصلاح روش موجود بر مبنای مدل اینلی ماتیسون و مقایسه با نتایج تجربی محسن کریمی
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل هفتمین همایش سالانه انجمن هوا وفضای ایران ۱۳۸۶/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۶۷ شبیه سازی عملکرد و بررسی تلفات توربین های جریان شعاعی دو ورودی و مقایسه آن با نتایج تجربی منوچهر راد
علی حاجی لوی بنیسی،
مجید رضا شاه حسینی
 
مقاله کامل پانزدهمین کنفرانس مهندسی مکانیک ایران ۱۳۸۶/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۶۸ جایگاه مدلسازی توربین توربوچارجر در مراحل تطابقث توربوچارجر با موتور مجید رضا شاه حسینی
علی حاجی لوی بنیسی،
منوچهر راد
 
مقاله کامل پنجمین همایش موتورهای درونسوز ۱۳۸۶/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۶۹ طراحی و ساخت موجساز لولایی برای تولید امواج منظم در کانال موج محمد اسدیان قهفرخی
علی حاجی لوی بنیسی،
محمدسعید سیف
 
مقاله کامل نهمین همایش صنایع دریایی ایران ۱۳۸۶/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۷۰ بررسی تجربی و مدلسازی توربین گازی جریان شعاعی دو ورودی توربوچارجرینگ تحت شرایط ورودی کامل و جزئی حبیب آقاعلی
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل پنجمین همایش موتورهای درون سوز، ۱۳۸۶/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۷۱ بررسی عملکرد پروانه در میدان ویک شناور با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی محمدسعید سیف
مهدی ریشهری
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل نهمین همایش صنایع دریایی ایران ۱۳۸۶/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۷۲ بررسی تجربی تاثیر نسبت هوا و سوخت و زمان جرقه بر روی آلایندگی موتور گاز سوز علی حاجی لوی بنیسی،
مرتضی عزیزی
 
مقاله کامل پانزدهمین کنفرانس مهندسی مکانیک ۱۳۸۶/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۷۳ حل عددی جریان اطراف مدل شناور کاتاماران و محاسبه مقاومت آن ابوذر ابراهیمی
علی حاجی لوی بنیسی،
منوچهر راد
 
مقاله کامل نهمین همایش صنایع دریایی ۱۳۸۶/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۷۴ بررسی تجربی دراگ شناور کاتاماران با نیم بدنه های غیر موازی ابوذر ابراهیمی
علی حاجی لوی بنیسی،
منوچهر راد
 
مقاله کامل نهمین همایش صنایع دریایی ۱۳۸۶/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۷۵ Experimental and Numerical Investigation of Fluid Dynamics of a Bounded Eqilateral Triangular Jet رضا ریاحی
باقری
بیژن فرهانیه
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل ۲۰۰۷ WSEAS ۲۰۰۷ سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۷۶ بررسی اثر بهبود در خنک کاری توربین گازی پیشرفته با مدل طبقه به طبقه خنک کاری پره آرین تبری
هیوا خالدی
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل چهاردهمین کنفرانس مهندسی مکانیک ایران ۱۳۸۵/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۷۷ تعین مشخصات کارکردی پروانه های دریایی به کمک دینامیک سیالات محاسباتی رحمت ارازگلدی
علی حاجی لوی بنیسی،
بیژن فرهانیه
 
مقاله کامل هشتمین همایش صنایع دریایی ۱۳۸۵/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۷۸ ارزیابی تجربی و شبیه سازی کامپیوتری موتور توربوشارج بنزینی با خنک کن پسین شهاب الدین خوارزمی
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ۱۳۸۵/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۷۹ بررسی مشخصات جریان جت در روزنه مثلثی با روشهای مختلف سرعت سنجی رضا ریاحی
علی حاجی لوی بنیسی،
بیژن فرهانیه
 
مقاله کامل دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها ۱۳۸۵/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۸۰ مدلسازی عملکرد توربین های توربوچارجری جریان شعاعی دو ورودی و مقایسه آن با نتایج تجربی مجید رضا شاه حسینی
علی حاجی لوی بنیسی،
منوچهر راد
 
مقاله کامل دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها ۱۳۸۵/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۸۱ طراحی موجساز لولایی برای تولید امواج منظم در حوضچه کشش محمد اسدیان
علی حاجی لوی بنیسی،
محمد سعید سیف
 
مقاله کامل هشتمین همایش دریایی ۱۳۸۵/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۸۲ بررسی تجربی و تحلیلی توربین جریان شعاعی تک ورودی علی حاجی لوی بنیسی،
حبیب آقاعلی
 
مقاله کامل دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها ۱۳۸۵/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۸۳ بررسی تجربی جریان سیال در منیفولد ورودی موتور گاز سوز علی حاجی لوی بنیسی،
بیژن فرهانیه
آرمین امامی فر
 
مقاله کامل دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها ۱۳۸۵/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۸۴ مدلسازی عملکرد توربین های جریان شعاعی و مقایسه آن با نتایج تجربی مجید رضا شاه حسینی
علی حاجی لوی بنیسی،
منوچهر راد
 
مقاله کامل چهاردهمین کنفرانس مهندسی مکانیک ایران ۱۳۸۵/۰۱/۰۱- سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۸۵ Comparative Evaluation Of Advanced Gas Turbine Cycles آرین تبری
علی حاجی لوی بنیسی،
هیوا خالدی
 
مقاله کامل ASME Turbo Expo ۲۰۰۶ ۲۰۰۶ سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۸۶ Computer Simulation of Turbocharged Aftercooled Gasoline Engine Shahab Kharazmi
علی حاجی لوی بنیسی
 
مقاله کامل ESDA۲۰۰۶ ۲۰۰۶ سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸
۸۷ Evaluation of Imperial Performace Characteristic of Turbocharger Turbine and Compressor منوچهر راد
علی حاجی لوی بنیسی،
مجیر رضا شاه حسینی
 
مقاله کامل AIAA/ASME Joint Thermody namics and Heat Transfer Conference ۲۰۰۶ سایر ۱۳۹۷/۳/۲۸