مرتبه علمی : استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا از دانشگاه لیدز - لیدز- انگلستان سال 1370 (1991).

تخصص: ارتباط ساختار و خواص مکانیکی - خواص مکانیکی فلزات - اتصال به روش فاز مایع گذرا (TLP).

پست الکترونیکی: ekrami@sharif.ir

تلفن: 66165205- 021

تلفن همراه: 09121028247

نمابر: 66005717 -021

1 . تحصیلات:

کارشناسی:  مهندسی متالورژی، دانشگاه صنعتی شریف، 1356

کارشناسی ارشد: مهندسی متالورژی، دانشگاه تهران، 1364

دکترا: مهندسی و علم مواد، دانشگاه لیدز، انگلستان، 1371 (1991)

2 . زمینه های تحقیقاتی:

خواص مکانیکی فولادها

ارتباط ساختار و خواص مکانیکی فلزات

اتصال به روش فاز مایع گذرا (TLP bonding)

3 . جوایز :

        لوح تقدیر بهترین محقق در سال 1373 توسط پژوهشگاه هوایی.

        لوح تقدیر وجایزه برترین کتاب سال جمهوری اسلامی ایران توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - 1385

        لوح تقدیر، رتبه سوم مسابقات کتاب سال - دانشگاه صنعتی امیر کبیر - سال 1389.

        جایزه کتاب برتر سال 1385 دانشگاه تهران

        استاد نمونه کشوری 1393

        جایزه مولف برتر سال 1393 دانشگاه صنعتی شریف

        جایزه مولف شایسته تقدیر 1394 دانشگاه صنعتی شریف

        کسب جایزه چاپ بهترین مقاله از انجمن جوشکاری امریکا (AWS) 1394 (2015).

 

4 . پستهای مدیریتی و سازمانی:

        معاون آموزشی دانشکده مهندسی و علم مواد به مدت 7 سال، 1364تا 1366، 1371تا 1376.

        معاون پژوهشی دانشکده مهر 1379 تا مهر1381.

        مدیر کل آموزشهای آزاد دانشگاه، از دیماه 1380 تا دیماه 1384.

        رییس دانشکده مهندسی و علم مواد از شهریور ماه 1383 تا دیماه 1384.

        معاون اداری و مالی دانشگاه، از دی ماه 1384 تا شهریور ماه 1389.

        معاون پشتیبانی پردیس بین الملل دانشگاه در کیش از بهمن ماه 1389تا  تیرماه 94

        رییس دانشکده مهندسی و علم مواد از دی ماه 92   ادامه دارد.

        مسیول قطب علمی "فرایندها نوین تولید و شکل دهی مواد پیشرفته مواد" به مدت 5 سال

        عضویت در کمیته برنامه ریزی مهندسی مواد ستاد انقلاب فرهنگی به مدت 5 سال.

        سرپرست آزمایشگاه شکل دادن فلزات 1358-1364.

        سرپرست آزمایشگاه آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد از سال 1358 ادامه دارد  

        عضو کمیته طراحان سوال کنکور کارشناسی ارشد و دکترا بیش از 20 سال

        مسیول کمیته علمی المپیاد مهندسی متالورژی و مواد سال 1394

        طراح سیولات المپیاد علمی دانشجویی مهندسی متالورژی و مواد از سال 94

5 . دروس تدریس شده:

5 . 1 کارشناسی:

        خواص مکانیکی مواد 1

        خواص مکانیکی مواد 2

        انتخاب مواد فلزی

        خواص مواد

        علم مواد

5 . 2 تحصیلات تکمیلی

        خستگی

        شکست

        مکانیک شکست

        مکانیسمهای مقاوم شدن

        خواص مکانیکی پیشرفته مواد

        جنبه های مکانیکی خوردگی

6 . انتشارات علمی:

6 . 1 کتابها

1.      عناصر آلیاژی در فولاد، مرکز نشر دانشگاهی - 1375

2.      خستگی فلزات، مرکز نشر دانشگاهی - 1380

3.      آشنایی با نابجاییها، انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف - 1374

4.      ساختار، خواص، و کاربرد آلیاژهای مهندسی ، انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف - 1380

5.      تغییر شکل و مکانیک شکست مواد و آلیاژهای مهندسی، انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، 1382

6.       خواص مکانیکی مواد، جلد اول: تغییر شکل مومسان و مکانیسمهای کارسختی در فلزات و آلیاژهای مهندسی،  انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، 1392

7.      خواص مکانیکی مواد، جلد دوم : شکست، خستگی و خزش،  انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، 1393

6 . 2  مقاله های چاپ شده در مجلات علمی خارجی

 

 

         Pouranvari, M., Ekrami, A., Kokabi, A.H., Science and Technology of Welding and Joining Role of Base-Metal Composition in Isothermal Solidification during Diffusion Brazing of Nickel-Based Superalloys, 2017.

         M. Sadeghian, M., Ekrami, A., and  Jamshidi, R., Transient liquid phase bonding of 304 stainless

       steel using a Co-based interlayer, Science and Technology of Welding and Joining, 2017.

 

         Fazaeli, A., Ekrami, A., and Kokabi, A. H., Microstructure and Mechanical Properties of Dual Phase Steels, with Different Martensite Morphology, Produced During TLP  Bonding of  a Low C-Mn Steel, Met. Mater. Int., 2016.

 

         Bakhtiari, R., Ekrami, A., Khan, T.I., Microstructure-Mechanical Properties Relation of TLP-Bonded FSX-414 Superalloy: Effect of Homogenization Design, Journal of Materials Engineering and Performance, 2015.

      Afghahi, S.S.S., Ekrami, A., Farahany, S., Jahangiri, A., Fatigue properties of temperature gradient transient liquid phase diffusion bonded Al7075-T6 alloy , 2015

 

         Afghahi, S.S.S., Ekrami, A., Farahany, S., Jahangiri, A., Effect of bonding parameters on microstructure development during TGTLP bonding of Al7075 alloy, 2014, Philosophical Magazine

         Pouranvari, M., Ekrami, A., Kokabi, A.H., Aging response of transient liquid phase bonded wrought IN718 superalloy: Influence of post-bond heat treatment, 2014, Science and Technology of Welding and Joining

         Pouranvari, M., Ekrami, A., Kokabi, A.H., Diffusion Brazing metallurgy of IN718/Ni-Cr-Si-B-Fe/IN718, 2014,  Welding Journal

         Pouranvari, M., Ekrami, A., Kokabi, A.H., Diffusion induced isothermal solidification during transient liquid phase bonding of cast IN718 superalloy , 2014, Canadian Metallurgical Quarterly

         Pouranvari, M., Ekrami, A., Kokabi, A.H. Diffusion brazing of cast INCONEL 718 superalloy utilising standard heat treatment cycle, 2014, Materials Science and Technology (United Kingdom)

         Nasiri-Abarbekoh, H., Abbasi, R., Ekrami, A., Ziaei-Moayyed, A.A.Notch-texture strengthening mechanism in commercially pure titanium thin sheets, 2014, Materials and Design

         Pouranvari, M., Ekrami, A., Kokabi, A.H. Effect of the bonding time on the microstructure and mechanical properties of a transient-liquid-phase bonded in718 using a Ni-Cr-B filler alloy, 2013, Materiali in Tehnologije

         Pouranvari, M., Ekrami, A., Kokabi, A.H., Han, H.N., Microstructural characteristics of a cast IN718 superalloy bonded by isothermal solidification,  2013, Metals and Materials International

          Pouranvari, M., Ekrami, A., Kokabi, A.H., Phase transformations during diffusion brazing of IN718/Ni-Cr-B/IN718, 2013, Materials Science and Technology (United Kingdom)

         Pouranvari, M., Ekrami, A., Kokabi, A.H., Solidification and solid state phenomena during TLP bonding of IN718 superalloy using Ni-Si-B ternary filler alloy, 2013, Journal of Alloys and Compounds

         Ghasemi Yazdabadi, H., Ekrami, A., Kim, H.S., Simchi, A. An investigation on the fatigue fracture of P/M Al-SiC nanocomposites, 2013, Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science

         Hajisafari, M., Nategh, S., Yoozbashizadeh, H., Ekrami, A., Improvement in Mechanical Properties of Microalloyed Steel 30MSV6 by a Precipitation Hardening Process, 2013, Journal of Iron and Steel Research International

          Pouranvari, M., Ekrami, A., Kokabi, A.H. TLP bonding of cast IN718 nickel based superalloy: Process-microstructure-strength characteristics, 2013, Materials Science and Engineering A

         Zare, A., Ekrami, A. Influence of martensite volume fraction on impact properties of triple phase (TP) steels, 2013, Journal of Materials Engineering and Performance

         Pouranvari, M., Ekrami, A., Kokabi, A.H. Transient liquid phase bonding of wrought IN718 nickel based superalloy using standard heat treatment cycles: Microstructure and mechanical properties, 2013, Materials and Design

         Nasiri-Abarbekoh, H., Ekrami, A., Ziaei-Moayyed, A.A. Effects of thickness and texture on mechanical properties anisotropy of commercially pure titanium thin sheets, 2013, Materials and Design

         Hajisafari, M., Nategh, S., Yoozbashizadeh, H., Ekrami, A., Fatigue properties of heat-treated 30MSV6 vanadium microalloyed steel, 2013, Journal of Materials Engineering and Performance

         Bakhtiari, R., Ekrami, A., The effect of gap size on the microstructure and mechanical properties of the transient liquid phase bonded FSX-414 superalloy, 2012, Materials and Design

         Shahriary, M.S., Koohbor, B., Ahadi, K., Ekrami, A, Khakian-Qomi, M., Izadyar, T., The effect of dynamic strain aging on room temperature mechanical properties of high martensite dual phase (HMDP) steel, 2012, Materials Science and Engineering A

         Bakhtiari, R., Ekrami, A., Khan, T.I. The effect of TLP bonding temperature on microstructural and mechanical property of joints made using FSX-414 superalloy, 2012, Materials Science and Engineering A

          Farnoush, H., Haghshenas Fatmehsari, D., Ekrami, A. The effect of pre-straining at intermediate temperatures on the mechanical behavior of high-bainite dual phase (HBDP) steels, 2012, Materials Science and Engineering A

         Nasiri-Abarbekoh, H., Ekrami, A., Ziaei-Moayyed, A.A. Impact of phase transformation on mechanical properties anisotropy of commercially pure titanium, 2012, Materials and Design

         Bakhtiari, R., Ekrami, A., Transient liquid phase bonding of FSX-414 superalloy at the standard heat treatment condition, 2012, Materials Characterization

         Nasiri-Abarbekoh, H., Ekrami, A., Ziaei-Moayyed, A.A., Shohani, M. Effects of rolling reduction on mechanical properties anisotropy of commercially pure titanium, 2012, Materials and Design

         Hosseini, S.S., Nategh, S., Ekrami, A.-A., Microstructural evolution in damaged IN738LC alloy during various steps of rejuvenation heat treatments, 2012, Journal of Alloys and Compounds

         Hosseini, S.S., Nategh, S., Ekrami, A.-A., Changes of γ′ precipitate characteristics in damaged superalloy IN738LC during different stages of rejuvenation heat treatment cycles, 2012, Materials Science and Technology

         Ourang, S.M.R., Ekrami, A., Seyed Reihani, S.M., Mousavi Abarghouie, S.M.R. Aging behaviors of Al 6061 and Al 6061/ SiCp composite, 2012, Advanced Materials Research

          Zare, A., Ekrami, A., Influence of martensite volume fraction on tensile properties of triple phase ferrite-bainite-martensite steels, 2011, Materials Science and Engineering A

         Zare, A., Ekrami, A.,  Effect of martensite volume fraction on work hardening behavior of triple phase (TP) steels, 2011, Materials Science and Engineering A

         Bakhtiari, R., Ekrami, A., Microstructural changes of FSX-414 superalloy during TLP bonding, 2011, Defect and Diffusion Forum

         Saeidi, N., Ekrami, A., Microstructure-toughness relationship in AISI4340 steel, 2011, Defect and Diffusion Forum

         Ghaznavi, M.M., Ekrami, A., Kokabi, A.H. Effect of solidification mechanism on microstructure and mechanical properties of joint in TLP bonded Al2024-T6 alloy, 2011, Science and Technology of Welding and Joining

         Saeidi, N., Ekrami, A., Impact properties of tempered bainite-ferrite dual phase steels, 2010, Materials Science and Engineering A

         Molaei, M.J., Ekrami, A. The effect of dynamic strain aging on subsequent mechanical properties of dual-phase steels, 2010, Journal of Materials Engineering and Performance

         Bakhtiari, R., Ekrami, A. Microstructural study of a High Bainite Dual Phase (HBDP) steel austempered at different temperatures, 2010, Defect and Diffusion Forum

         Molaei, M.J., Ekrami, A.The effect of dynamic strain aging on fatigue properties of dual phase steels with different martensite morphology, 2009, Materials Science and Engineering A

         Bakhtiari, R., Ekrami, A. The effect of bainite morphology on the mechanical properties of a high bainite dual phase (HBDP) steel, 2009, Materials Science and Engineering A

         Saeidi, N., Ekrami, A. Comparison of mechanical properties of martensite/ferrite and bainite/ferrite dual phase 4340 steels, 2009, Materials Science and Engineering A

         Hosseini, S.A., Sadrnezhaad, S.K., Ekrami, A. Phase transformation behavior of porous NiTi alloy fabricated by powder metallurgical method, 2009, Materials Science and Engineering C

         Pouranvari, M., Ekrami, A., Kokabi, A.H., Effect of bonding temperature on microstructure development during TLP bonding of a nickel base superalloy, 2009, Journal of Alloys and Compounds

         Mosallaee, M., Ekrami, A., Ohsasa, K., Matsuura, K. Microstructural evolution in the transient-liquid-phase bonding area of IN-738LC/BNi-3/IN-738LC, 2008, Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science

         Pouranvari, M., Ekrami, A., Kokabi, A.H. Microstructure-properties relationship of TLP-bonded GTD-111 nickel-base superalloy, 2008, Materials Science and Engineering A

         Pouranvari, M., Ekrami, A., Kokabi, A.H.Microstructure development during transient liquid phase bonding of GTD-111 nickel-based superalloy, 2008, Journal of Alloys and Compounds

         Mosallaee, M., Ekrami, A., Ohsasa, K., Matsuura, K.Solute redistribution during transient liquid phase bonding of IN738LC with BNi-3 interlayer, 2008, Materials Science and Technology

         Akbarpour, M.R., Ekrami, A. Effect of ferrite volume fraction on work hardening behavior of high bainite dual phase (DP) steels, 2008, Materials Science and Engineering A

         Akbarpour, M.R., Ekrami, A. Effect of temperature on flow and work hardening behavior of high bainite dual phase (HBDP) steels, 2008, Materials Science and Engineering A

         Daneshpour, S., Kokabi, A.H., Ekrami, A.A., Motarjemi, A.K. Crack initiation and kinking behaviours of spot welded coach peel specimens under cyclic loading, 2007, Science and Technology of Welding and Joining

         Ekrami, A., Moeinifar, S., Kokabi, A.H., Effect of transient liquid phase diffusion bonding on microstructure and properties of a nickel base superalloy Rene 80, 2007, Materials Science and Engineering A

         Ekrami, A., High temperature mechanical properties of dual phase steels, 2005, Materials Letters

         Bahrami, A., Mousavi Anijdan, S.H., Ekrami, A. Prediction of mechanical properties of DP steels using neural network model, 2005, Journal of Alloys and Compounds

         Ekrami, A., Khan, T.I., Malik, H.Effect of transient liquid phase diffusion bonding on properties of ODS nickel alloy MA758, 2003, Materials Science and Technology

         Ekrami, A., Khan, T.I. Transient liquid phase diffusion bonding of oxide dispersion strengthened nickel alloy MA758, 1999, Materials Science and Technology

6. 3 : بیش از 10 مقاله در مجلات علمی معتبر داخلی

6 . 4  مقاله های ارایه شده در کنفرانسهای بین المللی و داخلی

بیش از 60 مقاله در کنفرانسهای داخلی و خارجی ارایه شده است که تعدادی از آنها در اینجا ذکرشده است.

         Jamshidi Lamjiri, R., Ekrami, A., Transient liquid diffusion bonding of AISI304 stainless steel with a nickel base interlayer, Proceedings of the 13th international conference on diffusion in solids and liquids, DSL-2017, June 25-30, 2017, vien, Austria.

         Zahiri, A. H., and Ekrami, A.,  Microstructure and mechanical properties of TLP bonded a low C-Mn steel using copper interlayer with different thickness, 2nd international conference on welding and nondestructive testing (ICWNDT2016), 2016.

         Dehghanzadeh, M., Ekrami, A., Transient Liquid Phase Bonding of Dual Phase Ferrite- Martensite Steels During Dual Phase Heat Treatment Cycle,  Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering (MCM 2015) Barcelona, Spain - July 20-21, 2015, Paper No. 322.

         Khakian Ghomi, M. and  Ekrami, A., The effect of ferrite volume fraction on fatigue of dual phase AISI4340 steel, The 4th joint conference of Iranian metallurgical engineering society and Iranian foundry society, 15-16 Nov. 2010(1389), p166.

         Khakian Ghomi, M. and  Ekrami, A., The effect of ferrite volume fraction on mechanical properties of dual phase AISI4340 steel, The 4th joint conference of Iranian metallurgical engineering society and Iranian foundry society, 15-16 Nov. 2010(1389), p187.

         Saeidi, N. and Ekrami, A., Microstructure- toughness relationship in AISI4340 steel, Proceedings of the 6th international conference on diffusion in solids and liquids, DSL-2010, July 5-7, 2010, Paris, France.

         Bakhtiari, R.  and Ekrami, A., Microstructural changes of FSX-414 superalloy during TLP bonding, Proceedings of the 6th international conference on diffusion in solids and liquids, DSL-2010, July, 5-7, 2010, Paris, France.

         Ekrami, A., Heat treatment of AISI4340 steel, (in farsi), Key speaker, symposium of steel 88, 1388 (2010), Yazd, Iran.

         Bakhtiari, R. and Ekrami, A., Microstructural study of a high bainite dual phase (HBDP) steel austempered at different temperatures, Proceedings of the 5th international conference on diffusion in solids and liquids, DSL-2009, june 24-27, 2009, Rome, Italy.

         Hadj safari, M. Nategh, S., Yozbashizadeh, H. and Ekrami, A., Effect of heat treatment parameters on mechanical properties of microalloy vanadium steel, (in farsi), symposium of steel 88, 1388 (2010), Yazd.

         Nasiri, H. and Ekrami, A. Effect of rolling texture on plane strain and plane stress toughness of pure comertial titanium, (in farsi), Proc. of metallurgical engineering and foundry association 3rd joint symposium, 1388 (2009), Bahonar university, Kerman, Iran.

         Nasiri, H. and Ekrami, A. Effect of rolling reduction on mechanical properties anisotropy of pure comertial titanium, (in farsi), Proc. of metallurgical engineering and foundry associations 3rd joint symposium, 1388 (2009), Bahonar university, Kerman, Iran.

 

7: راهنمایی پایان نامه های دانشجویی

        پایان نامه کارشناسی: بیش از 80

        پایان نامه کارشناسی ارشد: بیش از 70 پایان نامه

        پایان نامه دکترا: 7

 8    عضویت در مجامع علمی

           انجمن آهن و فولاد ایران

         انجمن مهندسین متالورژی ایران

         انجمن ریخته گری ایران