مشخصات و خلاصه سوابق علمي و تخصصي

دكتر مجيد عباس‌پور

 

                                                                                                                                                                   

نام و نام خانوادگي:       مجيد عباس‌پور

پست الكترونيكي:         m-abbaspour@jamejam.net                                                                                     

                                    m-abbaspour@ceers.org

                                    abbpor@sharif.edu

تلفن:                             66165528

فكس:                            66165528

آدرس:‌                           تهران، خيابان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف، دانشكده مهندسي مكانيك

 

 

وضعيت تحصيـلي
اخذ ليسانس در رشته مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف تهران
اخذ مدرك فوق‌ليسانس در رشته انرژي از دانشگاه
MIT آمريكا (1355)
اخذ مدرك M.E. در سيستم‌هاي مديريت منابع آب دوره مشترك برگزار  شده  توسط دانشگاه‌هاي M.I.T و هاروارد (1356)
 اخذ مدرك دكترا در رشته مهندسي سيستم‌هاي محيط از دانشگاه كرنل آمريكا (1981)

 

مرتبــه علمــي
استاد دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شريف

 

مشاغل و مسئوليت‌ها

1)     همكار و دستيار در آزمايشگاه ترموديناميك صنعتي شريف   (1353)

2)     تدريس و تحقيق در دانشگاه كرنل     (1359)

3)     در دفتر طرح و بررسي‌هاي نخست‌وزيري     (1360)

4)     خدمت در سمت‌هاي مشاورت، معاونت وقائم مقامي سازمان امور اداري و استخدامي     (61-1360)

5)     سرپرست سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران و مشاورت فني رياست جمهوري     (62-1361)

6)      مشاورت فني و برنامه‌ريزي مقام رياست جمهوري   (62-1361)

7)     مشاور فني مقام رياست جمهوري      (68-1365)

8)     مشاور وزير صنايع سنگين      (1361)

9)     مشاور عالي شركت كشتي‌سازي خليج فارس   (65-1364)

10) مشاور عالي شركت بازرسي‌‌هاي فني ايران     (65-1364)

11) مشاور تحقيقاتي بخش تحقيقات صنايع دفاعي كشور   (66-1365)

12) مشاور طرح سيمان كردستان    (66-1365)

13) مسئول گروه صنايع دريايي دانشگاه صنعتي شريف   (69-1367)

14) مدير پروژه طرح مطالعات اكولوژيكي، آلودگي و اقيانوس‌شناسي خليج‌فارس در چارچوب كنوانسيون كويت  (68-1367)

15) مشاور سازمان صنايع سپاه پاسداران انقلاب اسلامي  (68-1367)

16)  مدير فني پروژه طرح نيمه شعبان (1367)

17) عضو هيأت علمي دانشگاه شريف  (1362 تا كنون)

18) تدريس در دانشگاه‌‌‌هاي صنعتي شريف، علم وصنعت، خواجه ‌نصير‌الدين‌طوسي و ..        (1362 – 1365)

19) مشاورت فني مقام رياست جمهوري (1368 – 1372)

20) مسئوليت مطالعات و نظارت بر فعاليت‌ها و اجراي طرح‌هاي محيط زيست دريايي كشور   (1371 - 1384)

21) عضو تخصصي ستاد صنايع سنگين دريايي وزارت صنايع سنگين      (مهرماه 70 الي 1376)

22) مسئول اجراي طرح نيمه شعبان    (1368)

23) مشاور عالي مدير عامل در شركت سيمان هرمزگان   (67-1366)

24) رئيس هيأت مديره شركت كيسه و مصنوعات كاغذي    (بهمن‌ماه 69-1368)

25) رئيس هيأت مديره شركت توليدي بهمن پلاستيك   (69-1368)

26)  سرپرستي گروه آموزش مهندسي صنايع دريايي دانشكده مكانيك      

27) مشاور عالي شركت سيمان كردستان    (68-1366)

28) مديريت پروژه بررسي آلودگي‌هاي دريايي خزر و خليج فارس   (70-1367)

29) مشاور عالي سازمان محيط زيست در زمينه بررسي و كنترل آلودگي‌هاي زيست محيطي  ( 1374 تا 1371)

30) مديريت گروه تخصصي ”مهندسي انرژي“ دوره كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات (1372 تاكنون)

31) عضو هيات امناء آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاع به نمايندگي از مقام محترم رياست جمهوري ( 1377 تا 1375)       

32) مشاور رئيس جمهور در علوم و فنون       (80-1376)

33) عضو هيأت مديره شركت هپكو   (78-1377)

34) رئيس گروه مشاورين علوم و فنون رياست جمهور     (80-1378)

35) رئيس مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي      (1379 تاكنون)

36)  مسئول گروه صنايع دريايي دانشگاه صنعتي شريف  (1384 تاكنون)

37) مشاور رياست محترم  مجمع تشخيص مصلحت نظام (در بخش علوم و فنون)       (1385 تاكنون)

38) رئيس دانشكده محيط زيست و انرژي

39) مشاور رياست عاليه دانشگاه آزاد اسلامي

40) عضو شورای اقتصاد و سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامي (1392 تا كنون)

 

مسئوليت‌ها در انجمن‌ها و نهادهای علمي


1-     رئيس انجمن متخصصان محيط زيست ايران و رئيس هيئت مديره
2-     رئيس انجمن اقتصاد انرژي ايران و رئيس هيئت مديره
3-  معاون انجمن بين‌المللي اقتصاد انرژي IAEE

 4-     عضو شوراي مديران انجمن بين‌المللي اقتصاد انرژي  
 5-  عضو هيئت موسس انجمن برقابي ايران (IR-IHA)
6-      عضو هيئت امناء دانشكده تكنولوژي هواپيمايي كشوري، وزارت فرهنگ و آموزش عالي
7-     عضو هيئت امناء انجمن فارغ‌التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف
8-     عضو شوراي مشورتي علوم و فنون در نهاد رياست جمهوري
9-      عضو آكادمي علوم نيويورك
10-  عضو كميته علمي ارزيابي زيست محيطي كشور
11-  عضو هيئت امناء ” موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي

12-  عضو هيئت امناء ” مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي“ به عنوان نماينده رئيس جمهور

13-  عضو شوراي پژوهشي سازمان حفاظت محيط زيست ايران
14- عضو انجمن مهندسی دریایی ایران

 

مسئوليت ها در فصلنامه‌هاي علمي و پژوهشي


1-     مدير مسئول فصلنامه علمي و پژوهشي ”انسان و محيط زيست“، فصلنامة انجمن متخصصان محيط زيست ايران
2-     مدير مسئول فصلنامه علمي و پژوهشي ” علوم و تكنولوژي محيط زيست“ ، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي
 
3-   مدير مسئول فصلنامة علمي و پژوهشي International Journal of Environmental Science and Technology (IJEST) 
      فصلنامه به زبان انگليسي از 2004. اين فصلنامه از خرداد ماه 1386 در زمره مجله ISI پذيرفته شده است.
4-     عضو هئيت تحريريه فصلنامه ” محيط زيست“، منتشره توسط سازمان حفاظت محيط زيست ايران
 5-     عضو هيئت تحريريه مجله ” فني مهندسي مدرس“، فصلنامه علمي دانشكده فني مهندسي دانشگاه تربيت مدرس

 

عضويت در مجامع علمي و شوراها


1)      عضو هيأت بازرسي صنايع دفاع(در زمان وزارت دفاع شهيد نامجو)  (نيمه دوم سال 1360)

2)      عضو شوراي عالي اسناد ملي كشور  (61-1360)

3)      عضو شوراي حقوق ودستمزد كشور  (61-1360)

4)      عضو شوراي تحقيقات صنايع سنگين      (1361)

5)      عضو انجمن علمي بين‌المللي مهندسي مكانيك (1355 تا كنون)

6)عضو انجمن بين‌المللي مهندسين محيط زيست و ساختمان  (1358 تا كنون)

7)      عضو كميته برگزاري دوره فوق‌ليسانس صنايع دريايي دردانشگاه صنعتي شريف  (65-1364)

8)      عضو شوراي تحقيقات دفاعي كشور   (1365 – 1368)

9)      عضو شوراي تحقيقات صنايع سپاه پاسداران انقلاب اسلامي  (1368)

10)  عضو شوراي تحقيقات گروه ش.م.ر    (69- 1367)

11)  عضو كميته ملي اقيانوس‌شناسي وابسته به يونسكو    (67-1366)

12)  عضو شوراي عالي محيط زيست كشور    (76-1369)

13)  عضو ستاد سياستگذاري صنايع سنگين دريايي كشور    (76-1370)

14)  عضو هيئت علمي كنفرانس بين‌المللي برق    (74-1364)

15)  عضو انجمن بين‌المللي استاندارد  (1370 تا كنون)

16)   عضو شوراي تشخيص و ارزيابي مشاغل تخصصي   (61-1360)

17)  عضو هيئت نظارت علمي بر مجله مهندسي جمهوري اسلامي    (1372 تا كنون)

18)  عضو وابسته فرهنگستان علوم      (1370 تا كنون)

19)  عضو انجمن متخصصين محيط زيست ايران و رئيس انجمن   (1373 تا كنون)

20)  عضو انجمن اقتصاد انرژي ايران و رئيس انجمن     (1375 تا كنون)

21)  عضو آكادمي علوم نيويورك     (1375 تا كنون)

22)  عضو انجمن بين‌المللي استاندارد (1375 تا كنون)

23)  عضو انجمن مهندسي دريا    (1385 تا كنون)

24)  عضو ستاد تغییر آب و هوا – صندوق پژوهش‌های علمی کشور  (1385 تا كنون)

25)  عضو شورای عالی سامانه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست شهرداری تهران    (1385 تا كنون)

 

اختراعات

 

        1-   اختراع «دستگاه موج ساز لولايي جهت ايجاد امواج نامنظم دريا»

      محمداسديان قهفرخي، مجيد عباس‌پور، اميرحسين طبعي، محمد اسمعيلي

      ثبت اختراع  مورخ   4/9/88 به شماره 62076

           سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اداره مالکیت صنعتی

 

2-     اختراع  «طراحي و ساخت دستگاه مبدل انرژي امواج دريا (نيروگاه آبي امواج)»،

           حميد سرلك چيوايي، محمدسعيد سيف، مجيد عبا‌سپور

           ثبت اختراع  مورخ   7/6/88 به شماره 60761

           سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اداره مالکیت صنعتی

 

3-     اختراع «دستگاه توربین بادی محور افقی، با استفاده از پره های دوسو  باد گرد»،

      امیرحسین طبعی، محمد اسدیان قهفرخی، مجید عباسپور، امیرحسین جاوید.

           ثبت اختراع  مورخ  20/7/89   به شماره 66939 

           سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اداره مالکیت صنعتی

 

4-     اختراع «دستگاه جذب انرژی از امواج دریای عمان و خلیج فارس به روش نوسانات ستون آب»،

      سید احسان سجادیان، مجید عباسپور، نادر دیزجی، امیرحسین طبعی.

      ثبت اختراع  مورخ 30/9/89  به شماره 68030

           سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اداره مالکیت صنعتی

 

5-   اختراع «دستگاه جذب بخارات جو در شهرهای ساحلی و تولید آب شرب»،  

      مجید عباسپور،  امیر حسین جاوید     امیرحسین طبعی

      ثبت اختراع  مورخ 18/8/89  به شماره 72320

           سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اداره مالکیت صنعتی

 

6-      اختراع «دستگاه جریان سنج پروانه ای مجهز به مدار خارجی و حسگر دما و فشار »

   عاطفه قائمی - مجید عباسپور،  امیر حسین جاوید    

   ثبت اختراع  مورخ 6/10/90 به شماره 73133

        سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اداره مالکیت صنعتی

 

    7-     اختراع «سامانه اتوماتیک هشدار سریع زمان ورود سونامی »

       خشایار نامدار – محمد علی عباسپور،  مجید عباسپور

       ثبت اختراع  مورخ 04/03/93 به شماره 82947

            سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اداره مالکیت صنعتی

 

دريافت جوايز و نشان‌ها
1- دريافت نشان”دريانورد نمونه“ سال 1367 به مناسب انجام امور اجرايي و پژوهشي در زمينه‌هاي مهندسي اقيانوس، از وزير راه و ترابري
2- دريافت جايزه بهترين كتاب سال در سال 1372 در بخش تاليف به مناسبت تاليف كتاب ”مهندسي محيط زيست“ مراسم اهداء لوح و جوايز در حضور مقام رياست جمهوري در تالار وحدت صورت پذيرفت.
3- دريافت جايزه رتبه بهترين ابتكار در جشنواره خوارزمي در سال 1374، به مناسب طراحي و نو‌آوري‌هاي مورد نياز كشور. مراسم مذكور در   حضور رياست جمهوري برگزار گرديد.
4- دريافت ”نشان پژوهش كشور“ در اسفند ماه 1375 از مقام محترم رياست جمهوري به مناسبت انجام موفقيت‌آميز امور پژوهشي مورد نياز، از رياست جمهوري
5- دريافت جايزه دومين رتبه ابتكار در جشنواره بين‌المللي خوارزمي در سال 1377، از رياست جمهوري
6- دريافت جايزه و لوح تقدير كتاب نمونه كشور در زمينه استراتژي و اقتصاد انرژي در رابطه با تأليف كتاب: ”نقش بخش انرژي در توسعه اقتصادي كشور“، از وزير نيرو
7- دريافت جايزه
COMSTECH، جايزه ويژه كنفرانس اسلامي به بهترين محققين و مبتكرين انتخاب شده در جشنواره‌هاي بين‌المللي خوارزمي در سال 1377؛ از رياست جمهوري و نماينده  كنفرانس اسلامي
8- موفقيت در جشنواره خوارزمي در سال 1379 در رابطه با طرح اندازه‌گيري آلاينده‌هاي هوا توسط سيستم ليزر
9- برنده جايزه "صلح سبز" كشور مركز صلح و محيط زيست، 1384، دريافت از جناب آقاي خاتمي
10- دريافت جايزه و لوح تقدير در رابطه با تأليف كتاب: ”انرژي، محيط زيست و توسعه پايدار (دو جلد)“، به عنوان كتاب برگزيده هفدهمين دوره كتاب برتر دانشگاهي سال 1386 در جشنواره پژوهش دانشگاه تهران
11- دريافت لوح تقدير در رابطه با تأليف كتاب: ”انرژي، محيط زيست و توسعه پايدار (دو جلد)“،
 به عنوان اثر تقديري در سومين جشنواره كتاب سال فني و مهندسي و علوم كاربردي دانشگاه صنعتي اميركبير

 

فهرست كتب تأليف شده


1- نيروگاه‌هاي آبي ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي ،   1366


2- نيروگاه‌هاي آبي ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي ،  1366


3- تكنولوژي و جهان امروز  ، انتشارات صدرا ،  1366


4- مهندسي محيط زيست ، جلد اول ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي ، 1371


5- مهندسي محيط زيست ، جلد دوم ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي ،  1371 

 

6- فرآيند انتقال تكنولوژي در بخش صنايع سبك ايران ، انتشارات معاونت امور اقتصادي و دارايي، 1373 

 

7- نقش بخش انرژي در توسعه اقتصادي كشور ، انتشارات معاونت امور اقتصادي و دارايي،   1376

 

 8- لايه ازون و محيط زيست ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي ،   1379


9- انرژي، محيط زيست و توسعه پايدار ،موسسه انتشارات دانشگاه صنعتي شريف، جلد اول ،  1386


10- انرژي، محيط زيست و توسعه پايدار جلد دوم ، موسسه انتشارات دانشگاه صنعتي شريف،  1386

 

11- مدلسازي آلودگي هوا ، موسسه انتشارات دانشگاه صنعتي شريف،  1390 

 

12-نيروگاه هاي مولد برق، موسسه انتشارات دانشگاه صنعتي شريف،   1392

 

 

 

تقديرنامه‌ها
 

1- ”  كنفرانس مديريت تكنولوژي“، به پاس همكاري

2- ” ششمين همايش سال امام خميني ، سيره عملي حضرت  امام خميني“، به پاس همكاري

3- ”  اولين نمايشگاه جهان اسلام“، به پاس همكاري

4- ” همايش دل در هواي پاك“، شهرداري تهران

5- ” سومين كنفرانس سالانه مهندس مكانيك“، دانشگاه صنعتي اميركبير       

6- ”  سومين كنفرانس ديناميك شاره‌ها“، انجمن فيزيك ايران

7- ”  كنفرانس بين‌المللي انرژي خورشيدي“، دبير كنفرانس

8- ”  كنفرانس بين‌المللي انرژي خورشيدي“، معاون پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي

9- ”  سمينار تكنولوژي و سياست دفاعي“، رئيس دانشگاه امام حسين

10- ”  اولين گردهمايي بررسي عملكرد و پيمان‌هاي زيست محيطي واحدهاي تحت پوشش وزارت معادن و فلزات و مصرفي استاندارد مديريت محيط زيست“، وزير معاون و فلزات

11- ”  دومين گردهمايي مسئولين ايمني و بهداشت كار و پزشكان طب كار ساصد“، مدير ايمني و بهداشت كار ساصد

12- ” تقدير نامه براي همكاري با دبير كميسيون بررسي نشريات علمي كشور“، مشاور مقام وزارت فرهنگ و آموزش عالي

13- ” سومين كنفرانس بين‌المللي سواحل، بنادر و سازه‌هاي دريايي (ICOPMAS, 98)“، مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني كشور

14- ” سمينار توسعه كاربرد انرژي‌هاي نو“، معاون امور انرژي وزارت نيرو

15- ”  كنگره صدا و اثرات ناشي از آن بر انسان“، دانشگاه علوم پزشكي ايران

16- ” همايش اثرات منابع نفت خاور ميانه و درياي خزر بر بازار جهاني نفت“، دبيركل همايش

17- ”  همايش جهاني شدن و تأثير آن بر نفت و گاز خاور ميانه“، دبيركل همايش

18-”  همايش جهاني شدن و تأثير آن بر نفت و گاز خاور ميانه“، رئيس موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي

19- ” چهارمين همايش ملي صنايع دريايي“، دبير همايش ملي صنايع دريايي

20- ”  اولين كنگره آلودگي هوا“، رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

21- ” هجدهمين كنفرانس بين‌المللي برق“، معاون امور برق وزارت نيرو

22- ” همايش ملي انرژي“، دبير همايش

23- ” همكاري در برگزاري روز هواي پاك“، رئيس ستاد اجرايي روز هواي پاك

24- ”  كتاب تكنولوژي و جهان امروز“، وزير صنايع

25- ”  كتاب نيروگاه‌هاي آبي “، معاون وزير نيرو

26- ”  كتاب تكنولوژي و جهان امروز“، وزير امور خارجه

27- ”  كتاب تكنولوژي و جهان امروز“، معاون وزير صنايع

28- ” سخنراني در بزرگداشت روز جهاني محيط زيست“، معاون تحقيقات سازمان حفاظت محيط زيست

29- ” سمپوزيوم انتقال تكنولوژي و آموزش فني و حرفه‌اي“، دانشگاه صنعتي شريف

30- ” همكاري با مركز مطالعات استراتژيك

31- ”  كتاب مهندسي محيط زيست “، رييس دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه شريف

32- ”  كتاب مهندسي محيط زيست“، رييس دانشگاه صنعتي شريف

33- ”  كتاب نقش بخش انرژي در توسعه اقتصادي كشور“، معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي

34- ” برگزاري روز جهاني دريانوردي در جمهوري اسلامي ايران“، وزير راه و ترابري

35- ” شركت SCI براي ارسال مقالات“،

36- ”  كنفرانس بين‌المللي اقتصاد محيط زيست“، سازمان حفاظت محيط زيست

37- ”  هفتمين كنفرانس بين‌المللي اثرات جهاني شدن بر نفت و گاز خاور ميانه“، رييس موسسه مطالعات انرژي

38- ”  تقدير نامه از شبكه تلويزيوني سحر

39- ”  تقديرنامه به خاطر مقاله مدل رياضي برآورد پتانسيل انرژي باد در ايران“،

40- ” همايش ملي صنايع فراساحل و حضور در بازارهاي جهاني“، رئيس مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه شريف

41- ”‌ تقدير مدير گروه اقتصاد شبكه چهار سيما، در رابطه با برنامه اقتصاد سبز

42- ” تقدير معاون آموزش، تحقيقات و فن‌آوري وزارت راه و ترابري در رابطه با هفته پژوهش

43- ” تقدير نامه در رابطه با برگزاري كارگاه اقتصاد محيط زيست از سوي معاون سازمان محيط زيست

44- ” همايش بحران‌هاي زيست محيطي ايران و راهكارهاي بهبود آنها“، رئيس همايش

45- "دومين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران" عضو كميته علمي

46- "اولين كنفرانس بين‌المللي نيروگاه‌هاي هسته‌اي، محيط زيست و توسعه پايدار" رئيس همايش

 47- كسب عنوان «انجمن علمي شاخص» توسط انجمن متخصصان محيط زيست ،دهمين جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برگزيده، 1388

 48- لوح سخنران علمي در سومين همايش ملي صنايع فراساحل دانشگاه شريف، 1388  «محيط زيست و فعاليت‌هاي فراساحل»

 49- لوح تقدير دومين سمپوزيوم بين‌المللي مهندسي محيط زيست، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دي ماه 1388

 50- لوح تقدیر «سومین جشنواره کتاب سال فنی و مهندسی و علوم کاربردی» ، 1389، کتاب انرژی،محیط زیست و توسعه پایدار

 51- تقدیرنامه «حضور در جمع سهامداران بانک پاسارگاد» 1389، مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد.

 52- سخنراني علمي اولین گردهمایی تخصصی " بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی های تجدید پذیر در دانشگاه ها"، 1393

 53- لوح سپاس از ریاست انجمن متخصصان محیط زیست ایران به عنوان "انجمن علمی برتر"، 1393

 54- لوح سپاس هشتمين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست – تيرماه 1393

 55- تقديرنامه وزارت علوم جهت سخنراني در گردهمايي تخصصي بهينه سازي مصرف انرژي و استفاده از انرژيهاي تجديدپذير در دانشگاه ها

 

تقـدير مقامات عالي نظام

 1-      تقدير مقام معظم رهبري، در دوران سمت ايشان به عنوان رياست جمهوري
 
 2-    تقدير رياست محترم جمهوري جناب آقاي رفسنجاني ، 1368، 1374 و 1375

 3-     تقدير رياست محترم جمهوري جناب آقاي خاتمي ، 1376، 1377 و 1382

 4-     تقدير وزير محترم دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، 1378، دريابان علي شمخاني

 5-     تقدير وزير محترم امور خارجه، سيد كمال خرازي

 6-      تقدير مدير عامل محترم سازمان صنايع دفاع، در رابطه با پروژه ملي كيسه خون

 7-     تقدير معاون اطلاعات علمي و نوآوري‌هاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي در رابطه با دوازدهمين جشنواره خوارزمي

 8-     تقدير وزير دفاع و پشتيباني در رابطه با نهمين جشنواره خوارزمي، محمد فروزنده وزير دفاع

 9-     تقدير رئيس اداره عمليات ستاد مشترك سپاه، در رابطه با دريافت گواهينامه ISO 9002 كارخانجات ميلاد

 10- تقدير رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان صنايع دفاع، غلامعلي كياني

 11- تقدير فرماندهي نيروي زميني سپاه، سرتيپ پاسدار محمد علي جعفري

 12- تقدير وزير اطلاعات، در مورد صنايع ويژه

 13- تقدير وزير راه و ترابري، محمد سعيدي كيا

 14- تقدير رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، معصومه ابتكار

 15-  تقدير معاون وزير فرهنگ و آموزش عالي، در رابطه با كنوانسيون بين‌المللي انرژي خورشيدي

 16-   تقدير رئيس اداره عقيدتي سياسي ساصد، يداله حبيبي

 17- تقدير دوازدهمين جشنواره بين‌المللي خوارزمي
 18- تقدير چهاردهمين جشنواره بين‌المللي خوارزمي

 19- تقدير وزير معادن و فلزات، حسين محلوجي

 20- تقدير رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، عبدا.. جاسبي

 21-  تقدير معاون تحقيق و بازرسي فرماندهي نيروي زميني سپاه

 22- تقدير جانشين معاون لوح و تحقيقات صنعتي ستاد كل نيروهاي مسلح، دكتر حيدرپور

 23- تقدير مشاور اصناف رياست جمهوري، توكلي بينا

 24- تقدير مشاور اصناف رئيس جمهور در امور بين‌الملل، عليرضا معيري

 25- تقدير معاون وزير صنايع، مهندس ناجي

 26-   تقدير رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي در رابطه با اولين اجلاس بررسي عملكرد و خدمات دانشگاه آزاد اسلامي

 27-  تقدیر ریاست واحد اراک در روز معلم، 1389، دکترعباس ملک حسینی

 

مقالات علمي چاپ شده به زبان فارسي در مجلات علمی پژوهشی
 

1-    عباس‌پور، مجيد  «كاربرد روش انتگرال مرزي در طراحي موج شكن‌ها و سازه‌هاي دريايي»، 1365، اولين سمينار بندرسازي، وزارت برنامه و بودجه

 

2- عباس‌پور، مجيد «يك پژوهشگر صنعتي از تكنولوژي چه بايد بداند؟»، 1365، سمينار اهميت پژوهش در صنعت سازمان صنايع ملي ايران

 

3-   عباس‌پور، مجيد و ولي كلانتر چاهوكي «بررسي اثرات تغيير ناگهاني زبري، وجود موانع و اروگرافي سطح روي انتشار گازهاي سنگين در اتمسفر»، 1374

 

4-     كلانتر چاهوكي، ولي و عباس‌پور، مجيد” شبيه سازي مكانيزم پخش گازهاي آلوده در محيط شهري“، مجله استقلال- نشريه مهندسي دانشگاه صنعتي اصفهان، شماره 2، اسفند 1374

 

5-  عباس‌پور، مجيد و همكاران ” نگرشي بر كيفيت شيميايي تالاب شادگان“، مجله محيط شناسي – دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران، شماره 19، تابستان 1376

 

6-  ايماندل، كرامت الله و عباس‌پور، مجيد و اسفندياري، علي محمد ، ” بررسي بازيافت كاغذ و مقوا در تهران با نگرش بر توليدات، واردات و مصرف آن“، مجله محيط‌شناسي- دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران، شماره 19، تابستان 1376

 

7-  عباس‌پور، مجيد و عتابي، فريده” جايگاه انرژي‌هاي تجديدپذير در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي ايران“، مجله علمي و پژوهشي انسان و محيط زيست – فصلنامه انجمن متخصصان محيط زيست ايران، شماره اول، پاييز 1377

 

8-  عباس‌پور، مجيد ”بررسي روش‌هاي جذب انرژي از دريا و وضعيت آن در سواحل جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس“ ، مجله محيط زيست ، فصلنامه علمي سازمان حفاظت محيط‌زيست، شماره 24، پاييز 1377

 

9-  عباس‌پور، مجيد و همكاران ” شبيه‌سازي پخش آلاينده‌هاي بيولوژيك“، مجله علمي پژوهشي علوم پايه– دانشگاه‌آزاد اسلامي، شماره 29 و 30 ، پاييز و زمستان 1377

 

10-  نصيري، پروين و عباس‌پور، مجيد و طائفي اقدم، سعيد” بررسي ميزان آلودگي صدا در نيروگاه MW 1320 استان تهران در سال 1376“، انسان و محيط زيست- فصلنامه انجمن متخصصان محيط‌زيست ايران، شماره دوم، اسفند 1377

 

11-  ايماندل، كرامت الله و عباس‌پور، مجيد و اميني رنجبر، غلامرضا و واردي، سيدابراهيم” بررسي دانه‌بندي، مواد آلي و تعيين ميزان تجمع فلزات سنگين در رسوبات رودخانه چالوس“، مجله علمي و پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط‌زيست – دانشكده محيط‌زيست، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي ، پيش شماره ، بهار 1378

 

12-  نصيري، پروين و عباس‌پور، مجيد و ايزددوست‌دار، اميرحسين و پورانصاري، محمدرضا” بررسي ميزان آلودگي صداي ناشي از ترافيك در قسمتي از شهر تهران، سال 1374“، مجله علمي و پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط زيست- دانشكده محيط زيست، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، پيش شماره، بهار 1378

 

13-  عباس‌پور، مجيد و ميرحيدري، فائزه و نصيري، پروين ، پيش‌بيني آلودگي صوتي در مسير راه آهن شهري (مترو) تهران – كرج – مهرشهر“، مجله علمي پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط‌زيست – دانشكده‌ محيط‌زيست، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، شماره 1، تابستان 1378

 

14-  ايماندل، كرامت الله و عباس‌پور، مجيد و اسدي، رضا” ويژگي‌هاي كيفي پساب و لجن چهار تصفيه خانه فاضلاب جوامع كوچك تهران مورد استفاده در كشاورزي“ ، مجله علمي پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط زيست- دانشكده محيط زيست، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، شماره 2، پاييز 1378

 

15-  عباس‌پور، مجيد و دانش، يدالله” شبيه‌سازي جريان هوا در اطراف ساختمان‌ها و ديوارهاي عمودي“، مجله علمي و پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط زيست – دانشكده محيط زيست، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، شماره 2، پاييز 1378

 

16-  عباس‌پور، مجيد ، ” تحليلي بر برنامه‌هاي توسعة عمراني در بخش صنايع ايران و جايگاه ارتباط دانشگاه و صنعت در آنها“، مجله علمي پژوهشي شريف – فصلنامه دانشگاه صنعتي شريف، شماره هفدهم، پاييز و زمستان 1378

 

17-  عباس‌پور، مجيد و ميرزايي، سيداحمد و دانش، يداللهارزيابي پخش ميكروارگانيزم‌ها در اتمسفر با مدل‌هاي گوسي و غيرگوسي“، مجله علمي و پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط زيست – دانشكده محيط زيست، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، شماره 3 ، زمستان 1378

 

18-  ايماندل، كرامت الله و عباس‌پور، مجيد و بابايي، فرزام” جذب نيكل و سرب به وسيله گياه آزولافيليكولوئيدس“، مجله علمي و پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط زيست- دانشكده محيط‌زيست، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، شماره 3، زمستان 1378

 

19-  عباس‌پور، مجيد و شريعت، محمود و كيايي نژاد، سرور اعظم”‌  ارزيابي اثرات زيست محيطي نيروگاه اتمي بوشهر“، مجله علمي و پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط زيست – دانشكده محيط زيست، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، شماره 3، زمستان 1378

 

20-  عباس‌پور، مجيد و مرندي، رضا” بررسي تلفيق مدل‌هاي انتقال جرم و تجزيه بيولوژيكي هيدروكربن‌هاي پلي اروماتيك (PAHs) در سيستم تصفيه پساب – توسعه مدل“، مجله علمي و پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط‌زيست – دانشكده محيط زيست، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، شماره 4، بهار 1379

 

21-  عباس‌پور، مجيد و بهجو، آناهيتا” آلودگي هوا در اطراف ساختمان‌هاي بلند“، مجله محيط‌شناسي– دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران، شماره 25 ، تابستان 1379

 

22-  شريعت، محمود و عباس پور، مجيد و نوري، جعفر و كيواني، ناصر”  كاربرد تكنولوژي پاك در صنعت آبكاري، راهكار علمي و اجرايي كاهش آلودگي“، مجله علمي و پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط‌زيست- دانشكده محيط زيست، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، شماره 7 و 8 ، زمستان و بهار 80-1379

 

23-  نوري، جعفر و عباس‌پور، مجيد و يوسفي، آرش” مديريت زيست‌محيطي سايت واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي در راستاي توسعه پايدار“ ، مجله علمي و پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط زيست – دانشكده محيط زيست، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، شماره 7 و 8، زمستان و بهار 80-1379

 

24-  عباس‌پور، مجيد و همكاران ” مديريت حفظ محيط زيست نوار سواحل جنوبي درياي خزر ( سازماندهي و مسائل اداري)“، مجله علمي و پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط‌زيست- دانشكده محيط زيست، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، زمستان 1380

 

25-  گلبابايي، فريده و ميرزايي، اميرحسين و عباس‌پور، مجيد و بنكدارپور، بابك” طراحي و ساخت دستگاه قابل حمل كنترل فيوم‌هاي جوشكاري قوس الكتريكي با الكترود دستي“، مجله علمي و پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط‌زيست- دانشكده محيط زيست، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، زمستان 1380

 

26-  گلبابايي، فريده و ميرزايي، اميرحسين و عباس‌پور، مجيد و بنكدارپور، بابك” طراحي و بهينه سازي يك سيستم بيوفيلتر براي تخريب زيستي بخارات فنل در مقياس آزمايشگاهي و ارزيابي راندمان آن“، مجله علمي و پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط‌زيست- دانشكده محيط زيست، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، زمستان 1380

 

27-  عباس‌پور، مجيد ” بررسي و مدلسازي فيزيكي اطفاء حريق‌ چاه‌هاي نفت با استفاده از توربوجت مستقر روي بارج“، مجله علمي و پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط‌زيست- دانشكده محيط زيست، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، بهار 1382

 

28-  عباس‌پور، مجيد ” گرمايش جهاني، انرژي و حمل و نقل هوايي“، مجله علمي و پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط زيست – دانشكده محيط زيست، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي

 

29-  عباس‌پور، مجيد ” مقايسه عملكرد زيست محيطي سيستم مديريت HSE شركت ‌هاي پيمانكاري عمومي ايراني و بين‌المللي نفت و گاز“، نشريه داخلي آموزشي و اطلاع‌رساني مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست وزارت نفت، مرداد ماه 1384

 

30-  عباس‌پور، مجيد ” سياست‌گذاري در زمينه آب و هوا و توسعه پايدار فرصت‌هايي براي همكاري ايران و آلمان“، نشريه اقتصاد انرژي، مهر و آبان 1384

 

31- عباس‌پور، مجيد و آذرسينا، فرهود” تسونامي و مديريت آسيب آن“، فصلنامه تخصصي كاربردي مهندسي مكانيك، بهار 1384

 

32- عباس‌پور، مجيد و قراگوزلو، عليرضا” ارائه مدل‌هاي توسعه شهري با كاربرد سيستم‌هاي RS و GIS و مدل‌هاي زيست محيطي“، فصلنامه علوم زمين، بهار 1384

 

33- عباس‌پور، مجيد ”ارزيابي زيست محيطي سياست‌هاي استراتژيك توسعه صنعتي ايران با استفاده از رويكرد تحليل عوامل استراتژيك (SWOT)“، مجله علمي پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط زيست، شماره 20، تابستان 1385

 

34- عباس‌پور، مجيد «تدوين فاكتورهاي انتشار آلاينده‌هاي هوا در پالايشگاه‌هاي نفت كشور»، مجله علمي و پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط زيست، پذيرش 1385

 

35- عباس‌پور، مجيد و همكاران "بررسي سطح آزاد سيال در پديده تلاطم (Sloshing) دو بعدي به روش المان مرزي" 1387، Journal of Applied Fluid Mechanics

 

36- مجید عباسپور، آیدا احمدی،مروری بر وضعیت کنونی اجرای مدیریت HSE در کشور و دورنمای آن در برنامه پنجم توسعه ، مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، زمستان 1389  ویژه‌نامه همایش 89 ، دوره سیزدهم صفحه19

 

37- مجید عباسپور، آیدااحمدی کلانشهرهای پایدار راهبرد کلیدی برای محیط زیست ایمن، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره بیستم، شماره 1، ویژه نامه همایش اسفند 1390

 

38- مجید عباسپور، لعبت تقوی - نقش توسعه پایدار در چشم‌انداز 1404 و برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست ، تابستان 91

 

39- مجید عباسپور، لعبت تقوی، نقش توسعه پایدار در چشم‌انداز 1404 در برنامه توسعه جمهوری اسلامی  (بخش منابع و کشاورزی ) ماهنامه مهندسی دریا، تیر 1391

 

40- لیلا خوبان، مجید عباسپور، محمد تشنه لب،عباس طلوعی ، پیش بینی تراز معادل صدای وسایل نقلیه سنگین با بکارگیری سیستم های خبره

 

  41- هادی کارگر شریف آباد، محمدبهشاد شفیعی، محمدطیبی رهنی، مجیدعباسپور، بررسی تجربی استفاده از لوله های حرارتی   نوسانی در مقیاس بزرگ بر عملکرد حرارتی آبگرمکن خورشیدی صفحه تخت، مجله علمی پژوهشی مکانیک سازه ها و شاره هادوره2،شماره1، بهار 91، صفحه 66، 57

 

   42- عباس‌پور، مجيد و طبيبيان، سحر "مهمترين چالش‌هاي جهاني پيش رو در بخش انرژي"مجله اقتصاد انرژي، 1386، شماره 100

 

  43 - مجید عباسپور ، آیدا بیاتی - پسماند و جایگاه آن در مدیریت شهری در برنامه پنجم توسعه _ مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست ، زمستان 1389  ویژه‌نامه همایش 89 - دوره سیزدهم صفحه 47

44- مجید عباسپور،  ارائه الگویی جهت جلب مشارکت مردمی در طرح‌های توسعه پایدار حمل و نقل زمینی –  مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره سیزدهم شماره 2 – 1390

45- مهرانگيز قاضي،‌مجيد عميدپور، مجيد عباسپور،‌هومن فرزانه ، "اصلاح سايت جامع توليد همزمان حرارت و توان به كمك تئوري ساختاري" مهندسي مكانيك مدرس

46-  مجید عباسپور ، آیدا احمدی، مروری بر وضعیت کنونی اجرای مدیریت HSE در کشور و دورنمای آن در برنامه پنجم توسعه - مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست ، زمستان 1389 ویژه‌ نامه همایش 89 - دوره سیزدهم صفحه19

47- مجید عباسپور، ارائه الگویی جهت جلب مشارکت مردمی در طرح‌های توسعه پایدار حمل و نقل زمینی، مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره سیزدهم شماره 2

 

مقالات علمي ارائه شده  در كنفرانس‌ها و همايش‌ها
 

1-    عباس‌پور، مجيد  ”يك پژوهشگر صنعتي از تكنولوژي چه بايد بداند؟“، سمينار اهميت پژوهش درصنعت، آبان ماه 1365

 

2-   عباس‌پور، مجيد ، ” كاربرد روش انتگرال مرزي در طراحي موج شكن‌ها و سازه‌هاي دريايي“، اولين سمينار بندر سازي، 1365

 

3-   عباس‌پور، مجيد، ”  آلودگي سر و صدا در جوامع شهري و نياز به همكاري‌هاي بين‌المللي در كنترل آن“، ميزگرد مسائل محيط زيست و ضرورت همكاري‌هاي بين‌المللي، وزارت امور خارجه، دي ماه 1368

 

4-    منشي‌زاده، مرتضي و عباس‌پور، مجيد”  استفاده از نيروگاه‌هاي امواج با عملكرد ستون نوساني آب در جذب انرژي از امواج دريا“، دومين همايش ملي انرژي، بهار 1377

 

5-    عباس‌پور، مجيد و عتابي، فريده ” توسعه بلند مدت بخش انرژي و نقش آن در دورنماي محيط زيست كشور“، دومين سمينار كشوري انجمن متخصصان محيطزيست، 17 و 18 آذرماه 1377

 

6-     عباس‌پور، مجيد و نصيري، پروين و ميرحيدري، فائزه ” بررسي آلودگي صوتي در جمهوري اسلامي ايران و دورنماي آن در آينده“ ، دومين سمينار كشوري انجمن متخصصان محيط‌زيست، 17 و 18 آذرماه 1377

 

7-    كلانتر چاهوكي، ولي و عباس‌پور، مجيد ” شبيه‌سازي مكانيزم پخش گازهاي آلوده در محيط و بررسي پارامترهاي اين پديده“، دومين سمينار كشوري انجمن متخصصان محيط زيست، 17 و 18 آذرماه 1377

 

8-    حسيني امامي، محمدسعيد و عباس‌پور، مجيد ” درياي خزر، مسائل زيست‌محيطي و توسعه پايدار“، دومين سمينار كشوري انجمن متخصصان محيط‌زيست، 17 و 18 آذرماه 1377

 

9-    عباس‌پور، مجيد ” توسعه پايدار و ديدگاه اسلام نسبت به آن “، دومين سمينار كشوري انجمن متخصصان محيط زيست، 17 و 18 آذر ماه 1377

 

10-   دانش، يدالله و عباس‌پور، مجيد ”  انيميشن‌ كامپيوتري پخش گازهاي سنگين“، دهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران، 17 الي 19 آبان 1378

 

11-   عباس‌پور، مجيد ” بررسي جريان باد در حالت درهم در اطراف ساختمان‌هاي سه بعد“، دهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران، 17 الي 19 آبان 1378

 

12-   عباس‌پور، مجيد و بامداد، مهرداد ” بررسي تفرق و انتشار امواج در سازه‌هاي مغروق سه بعدي با روش عددي B.E.M“، چهارمين كنفرانس بين‌المللي سواحل، بنادر و سازه‌هاي دريايي، آبان‌ماه 1379

 

13-   عباس‌پور، مجيد و بامداد، مهرداد” تحليل هيدروديناميكي عددي سازه‌هاي مغروق پوسته‌اي از معرفي روش منطقه بندي و مطالعه نزديكي سازه با كف دريا“، چهارمين كنفرانس بين‌المللي سواحل، بنادر و سازه‌هاي دريايي، آبان ماه 1379

 

14-   عباس‌پور، مجيد و مرندي، رضا ” بررسي تلفيق مدل‌هاي انتقال جرم و تجزيه بيولوژيكي هيدروكربن‌هاي پلي آروماتيك در سيستم تصفيه پساب – توسعه مدل“، اولين سمپوزيوم بين‌المللي مهندسي محيط زيست، 29-27 دي ماه 1379 

 

15-   عباس‌پور، مجيد ” برنامه‌ريزي انرژي با نگرشي به توسعه پايدار“، سومين همايش دو سالانه انجمن متخصصان محيط‌زيست، 10 و 11 اسفند 1379

 

 16-   مقصودي، مژگان و گلبابايي، فريده و عباس‌پور، مجيد ” بررسي اثر پيستوني در توزيع آلودگي هوا در تونل سواره رو“، چهارمين همايش كشوري بهداشت محيط ، 1380

 

17-   عباس‌پور، مجيد ”  گرمايش جهاني، انرژي و حمل و نقل هوايي“، شانزدهمين كنفرانس بين‌المللي برق، مهر 1380

 

18-   عباس‌پور، مجيد ” دستورالعمل پيشنهادي براي ارزيابي اثرات زيست محيطي“، نخستين همايش بين‌المللي ارزيابي زيست محيطي در ايران، 15و 16 آبان ماه 1380

 

19-   عباس‌پور، مجيد و محقق، ليلا ” تحليل برنامه سوم توسعه كشور از ديدگاه توسعه پايدار“، همايش استراتژي توسعه پايدار در بخش‌هاي اجرايي كشور، 6- 5 دي ماه 1380

 

20-   عباس‌پور، مجيد و عتابي، فريده ” بحران‌هاي زيست محيطي و برنامه‌ريزي توسعه پايدار در كشور“، اولين همايش ملي بحران‌هاي زيست‌محيطي ايران و راهكارهاي بهبود آنها، 7- 5  دي ماه 1380

 

21-   عباس‌پور، مجيد "انتقال تكنولوژي مناسب در بخش صنايع سبك در ايران“، سمينار كنكاش پيرامون مسائل تعديل اقتصادي ايران، تير ماه 1381

 

22-   عباس‌پور، مجيد ” تدوين شاخص‌هاي ملي توسعه پايدار در بخش انرژي و ارزيابي آن در برنامه توسعه پنج‌ساله سوم ايران“، چهارمين همايش ملي دو سالانه انجمن متخصصان محيط زيست ايران، بهمن 1381

 

23-   عباس‌پور، مجيد ” اولويت‌ها و چشم‌انداز توسعه پايدار انرژي“، چهارمين همايش ملي انرژي، ارديبهشت 1382، تهران، ايران

 

24-   رحيمي، نسترن و كرباسي، عبدالرضا و عباس‌پور، مجيد ”مدل سياستگذاري جهت مقابله با گرمايش جهاني در بخش انرژي ايران (MGCP)“، كنفرانس بين‌المللي برق، 1382

 

25-   عباس‌پور، مجيد و گلمحمدي، رستم ” كاربرد GIS و RS در مطالعات آلودگي صداي محيط “، اولين همايش ملي صدا، سلامتي و توسعه، دانشگاه علوم پزشكي مشهد،  1382

 

26-   عباس‌پور، مجيد، ” ارزيابي برنامه پنج‌ساله توسعه در بخش انرژي با استفاده از شاخص‌هاي توسعه پايدار“، پنجمين همايش ملي  انجمن متخصصان محيط زيست، اسفند 1383

 

27-   عباس‌پور مجيد و همكاران ” مطالعه صداي ترافيك در معابر اصلي شهر همدان“، دومين همايش صدا، سلامتي، توسعه، آبان ماه 1384

 

28   عباس‌پور، مجيد بررسي وضعيت سفرهاي ساكنين شهر تهران به منظور شناسايي كانون‌هاي توليد و جذب سفرها و رتبه‌بندي مناطق تهران بر اين اساس با تاكيد بر آلودگي هوا“، هشتمين همايش ملي بهداشت محيط، تهران، 1384

 

29-   عباس‌پور، مجيد و عابدي، زهرا ” بررسي اثرگذاري اعمال يارانه انرژي بر شاخص‌هاي توسعه پايدار و ساختارهاي موجود در برنامه چهارم توسعه و اثرات آن بر بهره‌وري در بخش انرژي“، نخستين همايش ملي بهره‌وري و توسعه، آبان 1384

 

30-   عباس‌پور، مجيد ”توسعه پايدار و سندهاي بخشي“، كنفرانس ملي نفت و گاز و انرژي در افق 1404، تهران، 1385

 

 31-   عباس‌پور، مجيد و بردستاني، محسن ”شبيه‌سازي دو بعدي جريان‌هاي دريايي جزر و مدي در منطقه حرا در خليج ناي‌بند“، چهاردهمين كنفرانس مهندسي مكانيك، 1385

 

32- نصيري، پروين و عباس‌پور، مجيد و فرهمند قوي، فرهنگ ”مكان‌يابي نصب موانع صوتي در مسير بزرگراه شيخ ‌فضل ‌اله نوري، تهران“، چهارمين كنفرانس مهندسي ترافيك

 

33-  عباس‌پور، مجيد ”چالش‌هاي انتقال تكنولوژي در بخش نفت كشور“، سومين همايش ملي بحران‌هاي زيست محيطي، اهواز، 1385

 

34- عباس‌پور، مجيد و قدسي، مجيد "بررسي سطح آزاد سيال در پديده تلاطم (Sloshing) دو بعدي به روش المان مرزي" يازدهمين كنفرانس ديناميك شاره‌ها 9-7 خرداد 1387، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده مهندسي مكانيك

 

35- مجيد عباس‌پور، آيدا بياتي، 1387، «ارزيابي عملكرد بخش انرژي در برنامه چهارم توسعه و دورنماي برنامه پنجم» هفتمين همايش ملي دو سالانه انجمن متخصصان محيط زيست ايران، 13 و 14 اسفندماه 1387

 

36- مجيد عباس‌پور، ساناز غازي، 1387، «ارزيابي ميزان تحقق كاربرد انرژي‌هاي تجديدپذير در برنامه چهارم توسعه و دورنماي آن در برنامه پنجم توسعه» هفتمين همايش ملي دو سالانه انجمن متخصصان محيط زيست ايران، 13 و 14 اسفندماه 1387

 

 37- مجيد عباس‌پور، مرجانه خراط صادقي، طاهره حسيني، 1387، «بررسي اثرات زيست محيطي ناشي از هسته‌هاي پرتوزاي طبيعي و مصنوعي در خاك و تعيين دز جذبي گاما در چشم‌انداز برنامه توسعه (مطالعه موردي غرب استان مازندران» هفتمين همايش ملي دو سالانه انجمن متخصصان محيط زيست ايران، 13 و 14 اسفندماه 1387

 

38- مجيد عباس‌پور، فرهاد حسین زاده لطفی، مرتضی خلجی اسدی، ساناز غازی، "سیستم های نرم افزاری GIS ، RETScreen و IREMS جهت توسعه سیستم مدیریت انرژی در نواحی روستایی" بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق

 

39- مجید عباسپور ، پروین فرشچی، فرهاد دبیری، مهرداد ناظمی ، ملینا اتحاد ، " جایگاه حقوق محیط زیست در حقوق بین الملل جنگ " نشریه انسان و محیط زیست پاییز 88

 

40-  مجید عباسپور – مریم فریدون  "علوم و فن آوری دریا  مدلسازی عصبی – فازی روش المان مرزی در تحلیل یک موج شکن شناور با هندسه تقریبی"  فصلنامه علوم و فن آوری دریا پاییز 88  

 

41-  S. Sarlak , M. Abbaspour, 2009, "Experimental and Mathematical Modeling of a single DOF wave energy converter"
       چکیده مقالات یازدهمین همایش صنایع دریایی،19 الی 21 آبان 1388 جزیره کیش

 

  42 - S. Sarlak, M. Seif, , M. Abbaspour, S. Abshenas, 2009,

        "Towards renewable energy development, a Model – Study in Ocean Electricity Generation"

           بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
 

43- م عباسپور ، نادر دیزجی ، احسان سجادیان ، مدل سازی و بهینه سازی تجربی چمبر سیستم ستون نوسان کننده آب ، - هجدهمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی شرف – اردیبهشت 1389

 

44-  حمید سرلک ، محمد سعید سیف ، مجید عباسپور،  "بررسی تجربی راندمان بویه‌های جاذب انرژی اقیانوسی " نشریه علمی پژوهشی مهندسی دریا – ISSN : 1735 – 7608

 

45-  م کریمی ، محمد سعید سیف ، م عباسپور "برسی تاثیر اینترسپتور در شناورهای تندرو به صورت تجربی"  دوازدهمین همایش صنایع دریایی – آبان 89

 

46-   محسن ابراهیمی چمکاکائی . مجید عباسپور . مسعود دربندی "بررسی هیدرودینامیک حرکت موجی شکل ماهی‌ها"   دوازدهمین همایش صنایع دریایی – آبان 89

 

47-  حقوق شهروندی، نظارت همگانی و محیط زیست ، مجید عباس‌پور ، فرهاد دبیری ، همایش ملی نظارت همگانی ، آذر 89

 

48-  احسان نیکخواه، محمد سعید سیف ، مجید عباسپور - بررسی تأثیرات طبقات مختلف بر روی کارایی توربین ساوُنیوس به عنوان یک توربین جریان دریایی – چهارمین همایش ملی صنایع فراساحل – 26 و27 اردیبهشت 1390

 

49-  سید مرتضی موسویان ، مجید عباسپور، محسن رستمی، ولی‌الله علی‌زاده -  طراحی و ساخت ربات‌ماهی قزل‌آلا با استفاده از میکروکنترلر AVR – سیزدهمین همایش صنایع دریایی (MIC2011)، 17 الی 19 آبان 1390 جزیره کیش

 

50-   سیدحامدحسینی، مجیدهدایتیفر، احمد رهبر رنجی، مجید عباسپور - تحلیل و بررسی یک سکوی ثابت شابلونی تحت بارگذاری ناشی از برخورد شناور- سیزدهمین همایش صنایع دریایی (MIC2011)، جزیره کیش،17-19 آبان1390

 

51-  مجید عباسپور، علی محمدی، محمد سلطانیه، فریده عتابی  - بررسی تاثیرگذاری مکانیزم CDM در حل چالش های زیست محیطی صنایع کشور - هفدهمین همایش ملی سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران- 10 و 11 اسفند1390

 

52-  مجید عباسپور، لعبت تقوی - نقش توسعه پایدار در چشم انداز 1404 و برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران (بخش منابع آب و کشاورزی) - هفدهمین همایش ملی سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران- 10 و 11 اسفند1390

 

53-  مجید عباسپور، آیدا احمدی - کلان شهر های پایدار راهبرد کلیدی برای محیط زیست ایمن - هفدهمین همایش ملی سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران- 10 و 11 اسفند1390

 

54-  حامد حسینی، احمد رهبر، مجید عباسپور ، فرهود آذرسینا- مروری بر تئوری های کاربردی در محاسبه نیرو و فشار و کوبش در شناورهای تندرو- دومین همایش ملی شناورهای تندرو اردیبهشت 91

 

55-  مجید عباسپور، محمد صفا اونقی- بررسی تاثیر سیستم رانش واترجت بر عملکرد هیدرودینامیکی شناور به صورت عددی و تجربی-

 

56-   لعبت تقوی  ، مجید عباسپور - عوامل تعیین کننده جهت مدلسازی و مدیریت کشند قرمز در منطقه خلیج فارس-اولین همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپلتیک خلیج فارس  - خرداد 91

 

57- لعبت تقوی  ، مجید عباسپور - نقش اقتصاد سبز در توسعه بخش انرژی در ایران-اولین همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپلتیک خلیج فارس  - خرداد 91

 

58-   پریسا مقیمی، مجید عباسپور، امیرحسین جاوید، فرهنگ احمدی گیوی- بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر اکوسیستم دریاچه ارومیه-نهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی1391

 

59- مجید عباسپور، آیدا احمدی-نقش مدیریت سیستم HSE در ارتقاء کیفیت هوای کلانشهرها-نخستین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، دانشگاه شریف، تهران، ایران، آذر 1391

 

60-  مجید عباسپور، امیرحسین جاوید، افشین محسنی آراسته، کامران لاری-تخمین ویژگی های خاص رسوبات بستر دریا با استفاده از امواج فراصوتی-نهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی1391

 

61-  مجید عباسپور ، آیدا احمدی-مدیریت دریاچه ارومیه، تالاب ها و دریاچه های منطقه با نگاهی به بیانیه ریو+20- هجدهمین همایش ملی – منطقه ای انجمن متخصصان محیط زیست ایران  اسفند 1391

 

62-   پريسا مقيمي، مجيد عباسپور، اميرحسين جاويد ، فرهنگ احمدي گيوي،‌ بررسي اثرات تغييرات اقليم بر اكوسيستم درياچه اروميه،  نهمين همايش بين المللي سواحل، بنادر و سازه‌هاي دريايي ، 1391

63-  سید حامد حسینی، احمد رهبر رنجی، مجید عباسپور،  فرهود آذر سینا تحلیل سازه ای قسمت جلویی شناور تندرو تحت بارگذاری کوبشی ناشی از امواج به روش اجزاء محدود چهاردهمین همایش صنایع دریایی 9و 5 دی ماه 1391

64-  سید حامد حسینی، محمدحسین صادقی، احمد رهبر رنجی، مجید عباسپور تحلیل سازه و ارتعاشی پانل جلویی شناور تندرو تحت نیروی کوبشی ناشی از امواج دریا چهاردهمین همایش صنایع دریایی 9و5 دی ماه 1391

65-  مجید عباسپور، پیمان طائب- مدلسازی عددی امواج ناشی از سایکلون های حاره ای و تاثیر آن در دریای عمان چهاردهمین همایش صنایع دریایی 9و5 دی ماه 1391

66-  مجید عباسپور، علی احمدی محاسبه جرم افزوده و میرایی مقطع واقعی کاتاماران به روش المان مرزی و بررسی پدیده رزونانس موج بین دو بدنه چهاردهمین همایش صنایع دریایی 9و5 دی ماه 1391

67-    لیلا خوبان، مجید عباسپور، محمد تشنه لب، عباس طلوعی پیش بینی تراز معادل صدای وسایل نقلیه سنگین با بکارگیری سیستم های خبره

68-    هادی کارگر شریف آباد، محمدبهشاد شفیعی، محمدطیبی رهنی، مجیدعباسپور بررسی تجربی استفاده از لوله های حرارتی نوسانی در مقیاس بزرگ بر عملکرد حرارتی آبگرمکن خورشیدی صفحه تختمجله علمی پژوهشی مکانیک سازه ها و شاره هادوره2شماره1 بهار 91

 

69-  مجید عباسپور، آیدا احمدی- سند ملی محیط زیست و ملاحظات ارتقاء کیفیت هوا در کشور-سمینار تخصصی ریزگردها، پایش، اثرات وراهکارهای مقابله با آن، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران، مهر 1392

 

70- اشکان عبدالی، مجید عباسپور، بیژن فرهانیه، مریم فانی-بهینه سازی یک نیروگاه سیکل ترکیبی با استفاده از روش بهینه سازی اکسرژی اکونومیک تکراری-نخستین کنفرانس ملی انجمن انرژی ایران، مهر 1392

 

71- مجید عباسپور، آیدا احمدی-سند ملی محیط زیست ایران و جایگاه آلودگی هوا در آن-دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، سالن همایش های صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران، دی 1392

 

72- مجید عباسپور، آیدا احمدی-تدوین شاخص های HSE جهت مدیریت پایدار تالاب های در حال خشک شدن-پنجمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE ، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، اسفندماه 1392

73- اشكان عبدالي، مجيد عباسپور، بيژن فرهانيه، مريم فاني "بهينه سازي يك نيروگاه سيكل تركيبي با استفاده از روش بهينه سازي اكسرژي اكونوميك تكراري" نخستين كنفرانس ملي انجمن انرژي ايران، مهرماه 1392 

74- عباسپور.مجید، عابدی. زهرا، شریعتمداری، آیدا، "ارزشگذاری اقتصادی میراثی، وجودی پارک ملی و منطقه حفاظت شده تندوره به روش مشروط" کنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی ایران، 1393

 

75- عباسپور.مجید، عابدی. زهرا، احمدیان.مجید، شریعتمداری، آیدا، "ارزشگذاری اقتصادی منابع آبی پارک ملی و منطقه حفاظت شده تندوره به روش مشروط" نوزدهمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست، ایران، 1393

 

76-    عباسپور.مجید، عابدی. زهرا، شریعتمداری، آیدا، -ارزشگذاری اقتصادی میراثی، وجودی پارک ملی و منطقه حفاظت شده تندوره به روش مشروط- کنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی ایران، 1393

 

77- عباسپور.مجید، عابدی. زهرا، احمدیان.مجید، شریعتمداری، آیدا -ارزشگذاری اقتصادی تنوع زیستی پارک ملی و منطقه حفاظت شده تندوره به روش مشروط- کنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی ایران، 1393

 

78-  آيدا احمدي، مجيد عباسپور، رضا ارجمندي،‌ زهرا عابدي،‌ "بررسي راهكارهاي مديريت درياچه اروميه با الهام از تجارب بدست آمده از تالاب ها و درياچه‌هاي منطقه"

 

 

مقالات علمي در كنفرانس‌هاي بين‌المللي
Rounded Rectangle: 15- مقالات علمي در كنفرانس‌هاي بين‌المللي
 

1-      YasamanAghajani, Madjid Abbaspour, Ali Mohamadi, Saba Rezasoltani “Resilient cities, a key solution to safeguard the environment” U.S. Iran Resilient Cities Symposium, Irvine, CA, United State of America, June 16-18, 2014

2-      Aida Ahmadi, Madjid AbbaspourResilient approach toward urban development in lake catchments, case of Urmia Lake U.S. Iran Resilient Cities Symposium, Irvine, CA, United State of America, June 16-18, 2014

3-      Sadr Vaghefi, A  . Abbaspour, M  . Mousavi, Z  . “Fish Movement Analysis in steady Swimming”  ICEBS , Hong Kong , 2014

4-      Aida Ahmadi, Madjid Abbaspour Introduction of Air Quality Risk Index (AQRI) as a resilient urban air indicator Iran U.S. Resilient Cities Symposium, Tehran, Iran, Sep 15-16, 2014

5-      Radmanesh, A  . Abbaspour, M  .  Soltani, M  Numerical simulation of unsteady flow of the effects of pressure distribution of different multi MW Horizontal Axis wind turbine blade profiles on SST_K_ω modelبيست و سومين همايش سالانه بين المللي مهندسي مكانيك ، دانشگاه صنعتي امير كبير ، 12-14 مي2014

6-      Radmanesh, A  . Abbaspour, M  .  Soltani, M  . “Unsteady Aerodynamic of of different multi MW Horizontal Axis wind turbine blade profiles on SST_K_ω model” , 7th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-7) , Valenciennes-France, April 2015..

7-      M. Abbaspour, et al., , “A Mathematical Model to Evaluate wind Energy Potential in Iran”, World Renewable Energy Congress, 1994

8-      M. Abbaspour , et al., , “Wind Energy Estimation for Production of Electricity in Iran”, International Conference on Solar Energy, 1995

9-      V. Kalantar, M. Abbaspour, “A Numerical Simulation of the Dispersion of Polluted Gases in a Laminar Flow Field with Obstacles, Proceedings of the Fourth Fluid Dynamic Conference, Oct. 1996, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.

10-  M. Abbaspour, “Environmental Aspects of Caspian Sea, a Need for Regional Cooperation”, International Conference on Caspian Oil & Gas Resources, Nov.1998, IRIB International Conference Center, Tehran, Iran.

11-  M. Abbaspour & M. Kasaeyan, “Application of BIEM Method to 3-D Submerged Structures with Open Ends”, International Conference of BEM, BEM20, Aug., 1998, Orlando, Florida, U.S.A.

12-  M. Abbaspour, "Environmental Aspects of Caspian Sea, a Need for Regional Cooperation" International Conference on Caspian Oil & Gas Resources, Nov. 1998, IRIB International Conference Center, Tehran, Iran.

13-  P. Nasiri, M. Abbaspour , “Evaluation of Traffic Noise Pollution in Tehran-Iran”, International Conference of Women Engineers and Scientists, Tokyo, 1999

14-  M. Abbaspour, M. Bamdad, “Introduction of BEM Zoning Method to Evaluate Diffraction of Waves Around 3-D Bodies”, International Conference on BEM, BEM 22, Proceeding, Sept., 2000, London, U.K.

15-  M. Abbaspour, & M. Kasaeyan, “Application of BEM Method to 3-D Submerged Structures with Open End,”, Interaction and Radiation, OMAE 99/OFT-4242, July 1999, Proceeding, Newfoundland, Canada.

16-  A. R. Karbasi, N. Rahimi, M. Abbaspour, “Technical/Economical Preference to Combat with Global Warming in IRAN”, First International Conference and Exhibition on Technical and Physical Problems in Power Engineering, 2002

17-  M. Abbaspour , 2002, “Climate Changes Issues and the Outlook in Iran’s Energy Sector”, Iran Energy Forum” Upstream and Downstream’, Nicosia, Cyprus

18-  M. Abbaspour , 2002, “Climate Change and It's Outlook in Energy Sector in Iran”, Iranian-German Co-Operation, Wuppertal, Germany

19-  M. Abbaspour , 2003, “Establishment of Environment System (EMS) as a Necessary Tool Sought Pars Development Plan”; Stat Oil Co. Conference; Ministry of Oil and Gas, Tehran, Iran

20-  M. Abbaspour , 2003, “Presentation of Pilot Project study for Implementation of Integrated RE & EC in Iran”, Climate Policy and Sustainable Development "Opportunities for Iranian-German Cooperation", Conference, Tehran, Iran

21-  M. Abbaspour, F. Atabi, 2003, “Renewable Energy in Iran”, Iranian-German Co-operation, Wuppertal, Germany

22-  M. Abbaspour , F. Atabi, 2003, “Renewable Energy in Iran; Challenges and Opportunities for sustainable Development, 26th Annual Conference, International Association for Energy Economy, Prague, Czech Republic

23-  A. Sabetraftar, M. Abbaspour, 2003 “Study and Analysis of Drought Environmental Impacts, with…” International Workshop on "Drought Management Strategies", Pub. No. 79, Iranian National Committee on Irrigation & Drainage, Tehran, Iran

24-  A. Sabetraftar, M. Abbaspour , 2003, “Study and Analysis of Drought Environmental Impacts with Emphasis on Role of Water Management to Mitigate Consequences of Drought in Iran”, International Workshop on Drought Management Strategies

25-  N. Rahimi, A. R. Karbasi, M. Abbaspour , 2003,“Model on Global Warming Combat Policies in Energy Sector of Iran (MGCP)”, Energy and Environment, Proceeding of the Energy & Environment, 2003 Conference, Changsha, China

26-  M. Abbaspour , 2003, “Sustainable Policies in Energy Consumption, as an Indicator of Energy Security”, 8th IIES International Conference, Energy Security and New Challenges, Tehran, Iran

27-  M. Abbaspour , K. Molazemi, 2004, “Evaluation of Energy Indicators in Iran and Introduction of an appropriate Energy Pattern for Sustainable Growth in Developing Countries”, International Conference, Energy & Security in the Changing World

28-  M. Abbaspour , N. Mansouri, 2004, “City Hazardous Gas Monitoring Network”, International Conference on Bhopal Gas Tragedy and its Effects on Process Safety

29-  M. Abbaspour , 2005, Assessment of the Fourth 5-Year Development Plan in Energy Sector Through the Utilization of Sustainable Development Indicators”, 28th Annual IAEE International Conference

30-  J. Nouri, M. Abbaspour , E. Roayaei, H. Nikoomaram, 2005, “Survey of Environmental Performance based on the HSEQ Management System, Regarding the International and Iranian Upstream Industries Contractors”, 9th International Conference on Environmental Science and Technology

31-  M. Abbaspour , A. H. Javid, “The Scope of Environmental Impact Assessment (EIA) in Offshore Industrial Projects”,
همايش صنايع فراساحل و حضور در بازارهاي جهاني، دانشگاه صنعتي شريف، 1384    

32-  M. Abbaspour, A. R. Karbasi, S.  Khadivi, 2006 "Minimization of adverse environmental effects of a sports complex thr  ough implementation of green management", The Sustainable City Conference", Boston

33-  M. Abbaspour, A. R. Karbassi, M. S. Sekhavatjou, 2006, "Scenarios for GHGs emission reduction in Iran Oil Sector, "The first International Conference on Energy Management & Planning", Iran

34-  M. Abbaspour, S. Ghazi, July 21-25, 2008, 10th world Renewable Energy congress – WREC X Scottish Exhibition and Conference Centre Glasgow, Scotland “Preparation of an Integrated Energy Map Data Base Applying GIS for Iran”

35-  A. Gharagozlou, M. Abbaspour, M. Hejrani Diarjan, 2008, (GIS 87) پنجمين همايش سيستمهاي اطلاعات مكاني  “Role of Geo – referenced Information and Environmental Planning for Sustainable Development in Iran”

36-  M. Abbaspour, S. Ghazi, 2008, The 1st International Conference on Nuclear Power Plants, Environment and Sustainable Development “SWOT of Nuclear Power Plants Sustainable Development”

37-  M. Abbaspour, N. Kargari, R. Mastouri, 2008, The 1st International Conference on Nuclear Power Plants, Environment and Sustainable Development “Specification of Life Cycle Assessment (LCA) in Nuclear Power Plants”

38-      M. Abbaspour . S Ghazi  “An Alternative approach for the prevention of deforestation using renewable Engergies as substitute  “   WREC XI – World Renewable Energy Congress – Sep 2010 – Dubai

39-  Masoud Darbandi . Rasoul Khaledi . Majid Abbaspour – Hosseyn Abbasi . Gerry Schneide . moslem Sabouri   “ Getting A Formula To‌ Estimation cross drug on a nanotube molecular dynamics”  19th Conference on nononchannels . microchanels and minichanels . june 2011 . Edmontone CANADA

40-    S . Ghazi , M abbaspour . “Economic evaluation of an industrial biogas system for production of gas electricity and liquid compost” world renewable energy congress 2011 – Sweden

41-   M.Abbaspou,A.S.Vaghef, iExperimental hydrodynamics imaging and undulatory movement equation of fish in steady swimming(pangasius  sanitwongsei) Sixth International Conference on comparing design in nature with science and engineering

42-   M.Abbaspour, S.Ali.S.Vaghefi,2012 Experimental hydrodynamic imaging of Trout in steady swimming, International Conference on Environment Science and Engineering (ICESE 2012) April,7-8,2012,Bangkok, Thailand

43-   A.Ebrahimi, M.Abbaspour, A Numerical Analysis on the Dynamic Behavior of a Seastar Tension LEG Platform Offshore Wind Turbine Against Sea Loads, Second International Conference on Acoustics and Vibration ISAV 2012    Dec26-27,2012,Tehran, Iran

44-  M.Abbaspour, A.S.Vaghefi, Experimental hydrodynamics imaging and undulatory movement equation of fish in steady swimming (pangasius sanitwongsei),    Sixth International Conference on comparing design in nature with science and engineering

45-  M.Abbaspour, A.H.Javid, A.Mohseni ,K.Lary, S.Allahyari beikEstimation of special characteristics of bottom sediment using ultrasonic waves”   9th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures . 2011

46-  M.Abbaspour,L.Taghavi,M.Oloomi, Environmental and Ecological Concerns of artificial Islands ( Case Study: ROPME Sea Area)  International Conference on Environmental Challenges in the ROPME Sea Area-March 2013Kish,Iran

     

        مقالات علمي به زبان انگليسي در نمايه ISI و مجلات (ISI)

 

1-     M. Abbaspour, L. R. Gliksman, 1977, “The Proper Use of Thermal Storages for a Solar Assisted Heat Pump Heating System”, ASME Publication

 

2-     P. Liu, M. Abbaspour, 1982 “An Integral Equation Method for the Diffraction of Oblique Waves by an Infinite Cylinder”, International Journal for Numerical Methods in Engineering.

 

3-     M. Abbaspour, & F. Atabi, Comparison of Economical and Technical Evaluation of Windfarms With Other Sources of Energy Production”; Feb. 15-16,  1997; The Congress of Renewable Energy Application; Ministry of Energy; Tehran; Iran

 

4-     M. Abbaspour , F. Atabi, 1997 “Wind Energy Estimation for Production for Electricity in Iran”, International Journal of Engineering

 

 

5-     K. Imandel, M. Abbaspour, & R.Assadi, “Effluent and Sludge Quality Characteristics of Four Small Community Wastewater Treatment Plants of Tehran, used in Agriculture”, Asian Conference on Water and Wastewater Management, March 1998, Tehran.

 

6-     K. Imandel, & M. Abbaspour, “The Assessment of the Residue Levels of Pestisides  in Caspian Sea”, Asian Regional Conference of Water and Waste Water”, pp 8, March 98, Proceeding, Tehran, Iran.

 

7-     M. Abbaspour, F. Atabi, M. Zaeri, “Economical Assessment of Wind Power Generation and Production in Iran”, Proceeding of Seminar on Renewable Energy Application and Development, Feb.1998, Ministry of Energy Publication Iran.

 

 8-     M. Abbaspour, M. Kasaeyan, M. Shokrollahi, “A Time Variant Boundary Integral Method Using Zoning Technique for Optimum Design of an OWC System.” International Conference on Boundary Element (BEM 99), 1999, Wessex Institute of Technology Southamption, U.K.

 

9-     M. Abbaspour & M. Kasayian, “A Time Variant Boundary Integral Method for Solution of 3-D Marine Structures”, Wessex Institute of Technology, BEM21, London, England, 1999

 

 10-M. Abbaspour , M. Bamdad, 2000, “Introduction of BEM-Zoning Method to Evaluate Diffraction of Waves Around 3-D Shell Type Structures”, 22nd International Conference on the Boundary Element Method

 

11-M. Abbaspour , 2001, “Externalities & Environmental Aspects of Gas a Source of Energy”, Middle East Gas Resources and Opportunities

 

12-M. Abbaspour , 2001, “Environmental Issues and Energy Prospects of the Caspian Region”, 6th IIES International Conference

 

13-M. Abbaspour , M. Kasaeyan, 2002, “Application of Boundary Element Method to 3-D Submerged Structures with Open Ends”, International Journal of Engineering, Number 1

 

14-N. Rahimi, A. R. Karbasi, M. Abbaspour , 2003, “Environmental, Economical Preference to Reduce CO2 Emission in Iran”, Polityka Energetyczna, Journal

 

15-M. Abbaspour, 2003 , “Modeling of Oil Slick Transportation and Dispersion by Considering Degradation and Reduction factors”, The New Findings in Coastal Engineering"; ICOPMAS Publication, Tehran, Iran

 

16-M. Abbaspour , A. Soltannejad,  2004, “Design of an Environmental Assessment Model on The Effect of Vehicle Emission in Tehran on Air Pollution with Economic Sensitivity”, International Journal of Environmental Science and Technology, Number 1

 

17-M. Abbaspour , A. M. Rahmani, 2005, “Carbon Monoxide Prediction Using Novel Intelligent Network”, International Journal of Environmental Science and Technology, Vol. 1

 

18-J. Nouri, M. Abbaspour, E. Roayaei, H. Nikoomaram, “Comparison of Environmental Performance – HSEQ Management System, Regarding the International and Iranian Oil and Gas General Contractors”, America Journal of Applied Sciences, Vol. 2  -2005

 

19-M. Abbaspour , N. Mansouri, 2005, “City Hazardous Gas Monitoring Network”, Journal of Loss Prevention in Process Industries

 

20-M. Abbaspour , A. Sabetraftar, 2005, “Review of cycles and indices of drought and their effect on water resources, ecological, biological, agricultural, social and economical issues in Iran”, International Journal of Environmental Studies

 

21-M. Abbaspour , A. H. Javid, P. Moghimi, K. Kayhan, 2005, “Modeling of Thermal Pollution in Coastal area and its Economical and Environmental Science and technology”, International Journal of Environmental Science & Technology

22-M. Abbaspour , 2005 “Comparison of Environmental Performance –HSEQ Management Systems Regarding the International and Iranian Oil and Gas General contractors”, American Journal of Applied Sciences

23-J. Nouri, M. Abbaspour, G. Roayaei, H. Nikomaram, 2005, “Urban Planning Using Environmental Modeling and GIS/RS: A Case Study from Tehran”, Environmental Quality Management, Volume 14, Number 4

24-P. Nasiri, M. Abbaspour , M. Mohammadi. Sh. Givargis, 2006, “Litmus Test: A step to develop a suitable version of rail noise prediction model: the case of the Tehran-Karaj commuter train”, Applied Acoustics

25-M. Abbaspour, A. R. Karbassi, S. Khadivi, 2006, "International Journal Environment Science and Technology "Implementation of green management concepts in sport complexes" Vol.3 NO.3 Iran

26-M. Abbaspour, A. Nazaridoust, 2007, The international journal of environmental studies, "Application of Ecological Approach in Determination of wetlands water requirement – case study – Urmia  wetland"(ISI) UK

27-   R. GolMohamadi,  M Abbaspour , P Nasiri , H. Mahjub -  “Road Traffic Noise Model” j.Res Health Sci , Vol 7 , No 1 , pp . 13-17, 2007 – ISI

28-M. Abbaspour, R. Golmohammadi, P. Nassiri, H. Mahjub, 2007, "An investigation on time – interval optimization of traffic noise measurement" Journal of low frequency noise, vibration and active control   Vol.25 No.4 UK

29-M. Abbaspour, F. Hosseinzadeh Lotfi, A. R. Karbassi, E. Roayaei, H. Nikoomaram, Winter 2009, “Development of the Group Malmquist Productivity Index on non-discretionary Factors” International Journal of Environmental Research Vol. 3, No. 1

30-M. Abbaspour, D. Mansouri, N. Mansouri, , « Physical Modeling of Oil Well Fire Extinguishing using a Turbojet on a Barge » International Journal of Aerospace and Mechanical Engineering 2:3 2008

31-M. Abbaspour, S. Khadivi, “Challenges of Green Management in Iran” 2009, Wessex Institute of Technology

32-M. Abbaspour, T. Dana, M. Shafiepour, M. Mahmoudi, “Design of a Mathematical Model to Minimize Air Pollution Due to Job Trips in Mega Cities” International Journal of Science and Technology Scientica Iranica, 2008

33-M. Abbaspour, M. N. Shojaee, “Innovative approach to design a new national low speed wind tunnel” International Journal Environment Science and Technology, winter 2009

34-M. Abbaspour, S.A. Mirbagheri, M. Monavari, A. H. Javid, H. Zarei, “Conceptual hydrosalinity model for prediction of salt load from wastewater flows into soil and ground water” International Journal of Environmental Science and Technology Vol. 6, No. 3, 2009

35-M. Abbaspour, H. Sarlak, "Performance evaluation of a Novel ocean energy power plant via series of experiments" 18th Annual International Conference on Mechanical Engineering, Sharif University of Technology , May 2009

36-M. Abbaspour, H. Nobakhti, September 2009, "3D model for evaluation of pollutant concentration distributions from la sources of the Caspian sea region – regional study, southern part the Sea" journal of environmental informatics, Vol. 14, No. 1

37-J. Nouri, J. Jasbi , N.Jafarzadeh, M. Abbaspour, K. Varshoosaz, July2009, "Comparative study of Environmental impact assessment methods along with a new dynamics system  - based method " African Journal of Biotechnology Vol.8(14)

38-M. Abbaspour, S.A. Mirbagheri, M. Monavvari, A.h. Javid, H.Zarei, Summer 2009, " Conceptual hydro salinity model for prediction of salt load from wastewater flows into soil and ground water" Int. J. Environ. Sci. Tech(IJEST) vol.6,No.3

39-J. jasbi, J Nouri , M. Abbaspour and et al., , "Environmental Impact Assessment Modeling in an urban man- made lake using fuzzy logic" Journal of food, agriculture & Environment, VOl.7(3&4) Oct,2009

40-S.M. SHojaee, M. Abbaspour, , "Analytical Simulation of the atmospheric Boundary Layer in Long Wind Tunnel" International Aerospace Conference 17-19 August 2009 – METU -Ankara  Turkey, August2009

41-M. Abbaspour ,P.Fashchi, A.yousefi, “Identifying and managing Importantligical Areas in North Of Iran” Journal of practical Ecology and Conservation ,September 2009

42-M. Abbaspour, S. Kahdivi, 2009 "Challenges of Green Management in Iran" Sustainable Development and Planning IV,Vol.2

43-M. Abbaspour , M Ghodsi Hassanabad , Oct. 2009, " Comparing the sloshing phenomena in a rectangular whit and with out porous medium using explicit nonlinear 2D BEM-FDM " scientia Iranica International Journal of Science and technology

44-M. Abbaspour F. Hosseinzadeh.A.R karbassi, Nikoomaram 2009, " Development of the Group Malmaquist Productivity Index on non – discretionary Factors" International journal Of environmental Rearch  Vol.3,No.1

45-M. Abbaspour, s. ghazi,2009, " Design for optimum utilization of integrated energy system with application to rural areas" ISECO Journal, Oct.2009   

46-S.A Mirbagheri , M Abbaspour and KH Zamani  “Mathematical modeling of Water quality in river systems. Case study jaajrood river in Tehran – European Water – ISSN 1105 - 7580

47-            M. Abbaspour-  Study of Cutoff Radios and Temperature Effect of Water Molecular Behavior Using Molecular Dynamics –– COPYRIGHT AGREEMENT (as of Feb 2010)

48-             M Abbaspour, M Ghodsi -  Gauss Integration Limits in Nearly Singular Integratrals of BEM for Geometrically Linear Elements - International journal of Science & Technology (SCIENTIA IRANICA) – Vol 17 , Number 4 , Jul – Aug 2010  - ISI

49-            M Abbaspour , M Ghodsi “Desighn of  a new scheme to indicate the domain of applicability of near singular in 2D BEM “  Elsevier  Journal. 2010  

50-            M Abbaspour, F Moattar , A Okhovatian, “ Relationship of soil terrestrial radinuclide concentrations and the axceses of lifetime cancer risk in western mazandaran.” Radiation Protection Dosimetry. 2010; 142(2-4) :265-72

51-           Jassbi, J. Abbaspour, M. Nazemi, J.  Veyseh, Z  “Definition and prioritization of electronic solutions affecting environment: A case study on air pollution of Tehran”,  Scientific Research and Essays,  pp 5776-5786, Vol. 6(27), Nov 2011  

52-            M. Abbaspour , R . Rahmani  “Iran atlas of offshore renewable energies” Renewable Energy jornal – Vol 36 – Jan 2011 – ISSN 0960-1481  

53-             M Abbaspour , Solmaz Toutounchian, Emad Roayaei & Parvin Nassiri , “A strategic management model for evaluation of health , safety and environmental performance” – Environ Monit Assess , DOI 10.1007/s10661-011-2165-9 

54-            S.Alipour , A.R. Karbassi , M.Abbaspour , N.Moharamnejad-  Energy and Environmental Issues in Transport Sector   -  j . Environ . Res , Winter 2011, Vol5 , Number1,  pp  213-224  

55-             M.Abbaspour A.H.Javid  R.Jalilzadeh Yengjeh-  Biodegrading of Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE) By Indigenous Bacillus strain RJ1 Isolated from soil-– Petroleum Science and Technology  , 2011 , Vol 29 

 56-            SA. Mirbagheri . M Abbaspour . AH Javid . AH Hasani , AH , Kardar “ Simulation of water quality parameters from the treatment of wastewater using stabilization ponds “ Bioline- ISSN : 1119-8362   - March 2011

57-            M Abbaspour , AS.Mahiny , R.Armandy , and B.Naimi ,  “Integrated approach for land use suitability analysis” -  Int. Agrophys , 2011  ,  25   ,PP 311-318

58-            M Abbaspour, M.Satkin  , B.Mohammadi-Ivatloo , F.Hoseinzadeh Lotfi _ Optimal operation scheduling of wind power integrated with compressed air energy storage (CAES) Renewable Energy Vol  51, March 2013, Pages 53–59

59-            P.Nassiri , M Abbaspour , M Teshnelab , A.Toloie Ashlaghi – “ A New approach in modeling of traffic noise level”  , Archives Des Sciences  (Archive of Sciences journal) 2012 , Vol 65  , Issue 3

60-             M Abbaspour , A.H Javid . S.A MirBagheri  F.Ahmadi Givi P.Moghimi – “Investigation of lake drying attributed to climate change” , Int j Environ Sci Tech (2012) DOI

61-             M Abbaspour , M.Monavari , AR Karbassi , N.Kargari  “Nuclear Power and Its Role in CO2 Emissions from the Electricity Generation Sector in Iran”- 2012- Energy Sources , part A , PP 43-52

62-             Mir.Bagheri.S.A , Abbaspour.M , Javid.AH , Hasani.A.H , Kardar,S -  “Simulation of wastewater parameters in stabilization ponds” Biosciences Biotechnology Research Asia 12/2011; 8(2):565-571 

63-             R. GolMohamadi,  M Abbaspour , P Nasiri , H. Mahjub – “A Compact Model For Predicting Road Traffic Noise”  Iran j Environ.Health Sci Eng , 2009 Vol . 6 No 3 pp181– 186 

64-            M. mohamadi, M soltaniyeh , M abaspour , F atabi , M Rahmaniyan.  “Energy efficiency improvement and carbon market potentials in petrochemical industries : Case study iran” International jornal of Greenhouse Gas Control , ISSN : 1750-5836 , March 2012 

65-            M.Abbaspour A.S Vaghefi. 2012Experimental hydrodynamics imaging and undlatory movement equation of steady swimming fish”  Journal ofDesigin and Nature VI. Vol 160 

66-            M.Abbaspour,S.Ali.S.VaghefiExperimental hydrodynamics imaging and   undulatory movement equation of fish in steady swimming (pangasius sanitwongsei)” 6th International Conference on Relating Design in Nature with Science and Engineering 11-13 June, 2012 Coruna ,Spain

67-            L.Khouban,M.Abbaspour “Modeling of Noise Level of urban Buses Using Artificial Neural Networks” Notification of Acceptance of the ICECS 2012 Sep 1-2,2012Phuket, Thailand

68-            A.Ebrahimi,M.Abbaspour “A Numerical Analysis on the Dynamic Behavior of a Sea star Tension LEG Platform Offshore Wind Turbine Against Sea Loads” Second International Conference on Acoustics and Vibration ISAV 2012Dec26-27,2012- Tehran, Iran

69-            P.Nasiri,M.Abbaspour,M.Teshnelab,A.Toloie,L.Khoban,  “A new approach in modeling of traffic noise Level Archives De Sciences” Vol65, No.4;Apr2012 

70-             M.Abbaspour, A.H.Javid, A.M.Arasteh ,K.Lary ,S.Allahyaribeig ,”Ultrasonic waves application in Sediments Determination” Archives Des Sciences Vol65 , No.8; Aug2012 

71-            M Mohamadi, M soltaniyeh. M abbaspour. F Atabi. M Rahmaniyan “Post 2012 CDM multi criteria analysis, industries in six asian countries: Iranian case study. Climate Policy Journal.  Apr 2012

72-            Z. Javaherian, R. Maknoon, M. Abbaspour “Investigating the impact of global environmental evolution on long term planning of natural resources in Iran” Int. J environment research, 2013

73-            A. Gupta;  R. Vijay; V.K. Kushwaha; S.R. Wate; A. Shiehbeigi M. Abbaspour; M. Soltaniyeh; F. Hosseinzadeh; Z. Abedi “Evaluating the performance of artificial neural network model in downscaling daily temperature, precipitation and wind speed parameters at iran provincial segmentation”, IJER   Volume 8, Issue 4, Autumn 2014, Page 1223-1230 2013 

74-            Abbaspour, M  . Karbassi , A. Khalaji Asadi, M  . MoharamiNejad, N  . Khadivi, N  . Alimoradi, M  . Energy Demand Model of the Household sector and its Application in Developing Metropolitan Cities”  Pol.J.Environ  Stud Vol 22 , 2013

75-            M.Abbaspour,S.Ghazi,  “An alternative approach for the prevention of deforestation using renewable energies as substitute”  Renewable energy Vol49 , Jan2013, page 77-79

76-             H.K.sharif abad ,M.B.Shadii, M.Taeibi Rahni, M.Abbaspour, Exergy Analysis of a Flat Plate Solar Collector in combination with Heat pipe, International Journal of environmental Research,Feb5,2013

77-            Abbaspour, M  .  Saraei, A.R  . “Energy and exergy analysis and optimization Of liber water absorption refrigeration system using genetic algorithm”, Philippine Scientist Journal , pp57-64, 2014

78-            Javaherian, Z  . Maknoon, R  . Abbaspour, M  .  “Investigating the Impacts of Global Environmental Evolutions on Long-term Planning of Natural Resources in Iran”  Int.J.Inviron Res, pp 561-568  , Vol 7(3) , 2013

79-            Ebrahimi, A  .  Abbaspour, M  . Mohammadi Nasiri, R  .  “Dynamic Behavior of a Tension Leg Platform Offshore Wind Turbine under Environmental Loads”, Scientia Iranica ,  pp480-491  , Vol 21(3) , 2014

80-            Abbaspour, M  . Soltaniyeh , M .   Shiyebeygi, A  Evaluating the Performance of Artificial Neural Network Model in Downscaling Daily Temperature, Precipitation and Wind Speed Parameters IJER , 2014

81-            Farzaneh, H  . Ghazi, M  . Amidpour, M  . Abbaspour, M  .   “Developing of Constructal Theory Concept to The Total Site Cogeneration Heat and Power Retrofit”  Int J Exergy , 2014

82-            Abdalisosan, A  .  Fani, M  .  Farhaneh, B  .  Abbaspour, M  .   Int J Exergy . “ multi objective thermo  economic optimization for combined cycle power plant  using particle swarm  optimization  and compared with two approaches : an application” 2014

83-            A. S. Vaghefi, M. Abbaspour “Video imaging and adulatory movement equation of phantasies Sanitwongsei’s caudal fin of steady swimming fish” Int. J. of Design & Nature and Eco dynamics, ISSN: 1755-7437,Vol.9, No.2, 2014

84-            M. Abbaspour, A.R. Saraei “Thermoeconomic analysis and multi objective optimization of a LiBr- Water absorption refraction system” International journal of environmental research, 2014

85-            A. Abdalisousan, M.Fani, B. Farhanieh, M. Abbaspour,  “Selection evaluation of different decision varibles in the steam section for the exergoeconomic analysis of TCCGT power plant: A case study” Energy and Environment journal,2014 (ISI)

86-            A. Abdalisousan, M.Fani, B. Farhanieh, M. Abbaspour,  “Multi objective thermo economic optimization for combined- cycle power plant using particle swarm optimization and compared with two approach: an application Int. exergy, 2014 (ISI)

87-            M. Abbaspour, M. Ebrahimi “Comparative numerical analysis of the flow pattern and performance of a foil in flapping and undulating oscillation” J Mar Sci Tech ,2014 (ISI)

88-            Vaghefi,  A S   .  Abbaspour, M  “Video Images And Undulatory Movement Equation Of  Pangasius Sanitwongsei’s Caudal Fin Of Steady Swimming Fish”, Design & Nature & Ecodynamic   , 2014  (ISI)

89-            M. Abbaspour, Alireza Saraei “An innovative design and cost optimization of a regeneration (combined cooling, heating and power) system”   Int.J.Inviron Res, , Vol 7(3) 2014 (ISI)

 90-            Abbaspour, M  . Karimi, E  . Nasiri, P  . Monazam, M  . “Hierarchal assessment of noise pollution in urban areas – A case study”, Transportation Research,  pp95-103, VOL 34 , 2015 (ISI)

 91-            Naghiloo, A  . Abbaspour, M  .  Mohammadi , B  . “Modeling and design of a 25 MW osmotic power plant (PRO) on Bahmanshir River of Iran”, Renewable Energy,  pp51-59,  Vol 78 , 2015 (ISI)

 

   سخنـراني‌هاي علـمي
 

1- ” بررسي ميزان اهميت تأثير عوامل و مواد ش. م. ه. بر محيط زيست از ديد كشورهاي صنعتي“، همايش بررسي ابعاد جنگ نوين، ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، 1377

 

2- ” ارزيابي جايگاه انرژي‌هاي تجديدپذير در برنامه‌هاي توسعه و جايگاه واقعي آن“ موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي، 1374

 

3- ” انرژي‌هاي تجديدپذير و محيط زيست“، سمينار توسعه كاربرد انرژي‌هاي نو، وزارت نيرو، ميزگرد علمي ، 1376

 

4- ” بحران جهاني محيط زيست“، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 1374

 

5- ”  كنگره صدا و اثرات ناشي از آن بر انسان“، وزارت بهداشت و درمان، 1376

 

6-        كنفرانس خودرو و محيط زيست“ ، وزارت صنايع، 1374

 

7-      ” ميزگرد مسائل محيط زيست و ضرورت همكاري‌ه‌اي بين‌المللي“، وزارت امور خارجه، 1368

 

8-     سخنران به عنوان رئيس كميته تخصصي علمي شماره هشتم ” جشنواره فيلم سبز

 

9-     نقش انرژي باد در تأمين برق مورد نياز كشورر“، دومين كنفرانس مهندسي مكانيك، 1373

 

10-  ” استانداردهاي آلودگي صدا در كشور“، اولين كارگاه آموزش بررسي كنترل صدا، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، 1376

 

11- ” محيط زيست درياي خزر “، كارگاه آموزشي درياي خزر، مؤسسه مطالعات درياي خزر ...، مهر ماه 1378

 

12-  ” الحاق كشورهاي صادركننده نفت به پروتوكل كيوتو، مزايا و محدوديت‌ها“،  سومين همايش ملي انرژي، (21/2/1382)

 

13- سخنران كليدي در ”هيجدهمين كنفرانس بين‌المللي برق“ ( 28/7/1382)

 

14- يارانه، قيمت انرژي و اثرات آن بر آلودگي هوا“ ، اولين كنگرة كشوري آلودگي هوا ، 15-16 مهرماه 1382

 

15-  ” سمينار آموزش مديريت تكنولوژي“، مركز مطالعات و مديريت بهره‌وري ايران، 1374

 

16-  مصاحبه با نشريه ” البيئه البحريه“، 1999

 

17- سمينار  ” بررسي مسائل زيست محيطي درياي خزر“، سازمان حفاظت محيط زيست، 1381

 

18- سمينار  ” تكنولوژي و سياست دفاعي“، دانشگاه امام حسين، 1377

 

19-  ” اولين كارگاه آموزشي بررسي كنترل صدا“، وزارت بهداشت و درمان 1376

 

20-   ” اولين كارگاه آموزش آلودگي صوتي“، سازمان حفاظت محيط زيست، 1378

 

21- "توسعه قابليت‌هاي مديريتي و مهندسي در صنايع فراساحل"مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف، 1386

 

22-     "International Conference Energy & Security in the Changing World",     25-27 May, 2004, Tehran

 

                 23-  "تاثیرات متقابل شرایط آب و هوایی و آلودگی هوای شهری" همایش تخصصی بررسی وضعیت آلودگی هوا و راهکارهای مدیریت و کنترل آن" دانشگاه صنعتی شریف، 1389

 

24 - "محیط زیست و زیست بوم" نهمین جلسه کمیسیون تخصصی علوم پایه، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 1389

 

25- "تاثیرات متقابل شرایط آب و هوایی و آلودگی شهری " همایش بررسی وضعیت آلودگی و راهکارهای مدیریت و کنترل آن – بهمن 89 دانشگاه صنعتی شریف

 

26-  دورنمای صنایع فراساحل در کشور سخنرانی در پنجمین همایش صنایع فراساحل- مهرماه 1392دانشگاه صنعتی شریف

 

سرپرستي پايان‌نامه‌هاي، كارشناسي كارشناسي ارشد و دكتري 

1-  بررسي طراحي بهينه‌سازي كشتي ، كارشناسي ارشد، دي 1374، دانشگاه‌صنعتي‌شريف، اسماعيل نجفي

2 - شبيه‌سازي عددي پخش جريان گازها، دكتري، 1374، دانشگاه تربيت مدرس، ولي كلانتر چاهوكي

3- تحليل مسائل سه بعدي امواج هيدروديناميكي خطي توسط روش ، كارشناسي ارشد، بهمن 1374، دانشگاه‌صنعتي‌شريف، عليرضا رنجبري

4 – بررسي‌ومدلسازي برج اطفاء حريق چاه‌هاي نفتي، كارشناسي ارشد، بهمن 1375، دانشگاه‌صنعتي‌شريف، جواد دانشور

5- بررسي‌لوله‌گذاري‌زيرآبي ‌درخليج‌فارس، كارشناسي ارشد، 1375، دانشگاه‌صنعتي‌شريف، مرتضي خالصي

6- آناليز روش‌هاي آماري و نحوة محاسبه پتانسيل انرژي امواج، كارشناسي ارشد، بهمن 1375، دانشگاه‌‌شريف، حسين تجددي طلب

7- طراحي سيستم ضربه‌گير دريايي كارشناسي ارشد، 1375، دانشگاه‌صنعتي‌شريف، عبدالرضا محبي

8- فرآيند انتقال تكنولوژي در دوران بازسازي، دكتري، 1375، دانشگاه دهلي هند، مرتضي محمدخان

9- مدلسازي‌روش‌هاي‌مقابله‌باپيشروي‌آب‌درياي‌خزر،كارشناسي‌ارشد،1375، دانشگاه‌صنعتي‌شريف، حسن خسروي گيلان

10- طراحي شناور، كارشناسي ارشد، 1375، دانشگاه‌صنعتي‌شريف، عليرضا خدام آستانه،

11- شبيه سازي جريان‌هاي جزرومدي، كارشناسي ارشد، 1375، دانشگاه‌صنعتي‌شريف، فرهاد بهپور،

12- تحليل سه بعدي اندركنش موج دريا با سازه شناور، كارشناسي ارشد، 1376، دانشگاه‌صنعتي‌شريف، سعيد كاظمي

13- محاسبه نيروي ديناميكي برمخازن كارشناسي ارشد، 1376، دانشگاه‌صنعتي‌شريف، محمد كسائيان

14- طراحي‌سيستم‌OWGبراي‌توليدانرژي از امواج كارشناسي ارشد، 1377، دانشگاه‌صنعتي‌شريف، مهدي شكراللهي

15- بررسي وضعيت درياچه اروميه، كارشناسي ارشد، شهريور 1377، دانشگاه صنعتي شريف، سلمان ضربي

16- انتخاب سيستم بهينه جذب انرژي كارشناسي ارشد، مرداد 1377، دانشگاه صنعتي شريف، مهدي ملازينل

17- پاسخ ديناميكي سيستم‌هاي شناور توليد، ذخيره‌سازي و بارگيري نفت، كارشناسي ارشد، 1377، دانشگاه شريف، كوروش بچاري

18- معرفي روش منطقه‌بندي در آلمان، كارشناسي ارشد، دي 1378، دانشگاه صنعتي شريف، مهرداد بامداد

19- طراحي سيستم بويه ، كارشناسي ارشد، شهريور 1378، دانشگاه صنعتي شريف، رضوي صياد

20- اطفاء حريق چاه‌هاي فلات قاره از طريق توربوجت، كارشناسي ارشد، اسفند 1380، دانشگاه صنعتي شريف، مهرداد اكبري ديوشلي

21- طراحي سازه سه بعدي از روش BEM، دكتري، پائيز 1380، دانشگاه صنعتي شريف، حيدري (دانشكده عمران)

22- تحليل كابل ROV، كارشناسي ارشد، اسفند 1380، دانشگاه صنعتي شريف، رضا توكلي صابري

23- مدل سه بعدي جهت تعيين جريان‌هاي چرخه‌اي درياي خزر، كارشناسي ارشد، اسفند 1382، دانشگاه صنعتي شريف، بنفشه فاضل

24- طراحي روش‌هاي بهينه در پاكسازي سواحل شمالي خليج‌فارس، كارشناسي ارشد، 1383، دانشگاه صنعتي شريف، امير نوري

25- بررسي تجربي، تحليلي و بهينه‌سازي تاثير جانمايي و زاويه حمله هيدروفويل بر مقاومت ....، كارشناسي ارشد، 1383، دانشگاه‌صنعتي‌شريف، مهدي نكيسا

26- مدلسازي‌جريان‌هاي‌دريايي‌منطقه‌ناي‌بند، كارشناسي ارشد، 1384، دانشگاه‌صنعتي‌شريف، محسن بردستاني

27- طراحي و ساخت پروانه واحدهاي شناور به كمك كامپيوتر، كارشناسي ارشد، 1375، دانشگاه‌صنعتي‌شريف، ميرحبيب حسين‌‍زاده

28- بررسي تجربي نيروي مقاومت موجي، كارشناسي ارشد، 1375، دانشگاه‌صنعتي‌شريف، رضا مقيمي نوه

29- طراحي سيستم مولد موج ، كارشناسي ارشد، 1375، دانشگاه‌صنعتي‌شريف، فرشيد معاني

30- سيستماتيك و ديناميك حركت ، كارشناسي ارشد، 1375، دانشگاه‌صنعتي‌شريف، كامبيز يحيي زاده

31- پاسخ ديناميكي سيستم‌ها، كارشناسي ارشد، 1379، دانشگاه‌صنعتي‌شريف، كورش بچاري

32- مدلسازي انتشار آلاينده‌ها ، كارشناسي ارشد، 1379، دانشگاه‌صنعتي‌شريف، زهرا اسلامي

33- بررسي‌تجربي‌تاثيرموج‌برحركات‌شناورها، كارشناسي ارشد، 1386، دانشگاه‌صنعتي‌شريف، نسرين جوانمردي

34- مدلسازي مانور به روش ديمانيك سيالات محاسباتي و (CFS)، كارشناسي ارشد، 1384، دانشگاه‌صنعتي‌شريف

35- شبيه‌سازي پديده هيدروديناميكي ناشي از پهلوگيري شناور در اسكله‌ها، كارشناسي ارشد، 1386، دانشگاه‌صنعتي‌شريف، محمد تواضع

36- شبيه‌سازي توليد گاز و شيرابه به روش FEM‌ دو بعدي محل‌هاي دفن زباله، كارشناسي ارشد، 1386، دانشگاه صنعتي شريف، اميدرضااسدي‌نوقابي

37- بررسي هيدروديناميكي حركت ماهي با استفاده از روش هاي عددي، كارشناسي ارشد، 1387، دانشگاه صنعتي شريف، محمد مهدي ارمندئي

38- طراحي و توسعه يك نرم‌افزار جهت تحليل رفتار هيدروديناميكي سيستم SPM، كارشناسي ارشد، 1387، دانشگاه صنعتي شريف، حسين طهماسوند

39- شبيه‌سازي توليد گاز و شيرابه در مراكز دفن زباله در تهران، كارشناسي ارشد، 1387، دانشگاه صنعتي شريف، اميدرضا اسدي نوقابي

40-  شبيه سازي ديناميكي شناور مهار شده در امواج با استفاده از روش‌هاي عددي، كارشناسي ارشد، 1387، دانشگاه صنعتي شريف، بابك عماني

41- محاسبات مربوط به نجات كشتي‌هاي مغروق، كارشناسي، 1387، دانشگاه صنعتي شريف، الهام عباسيان

42- طراحي سيستم خورشيدي جهت پناهگاههاي كوهنوردي، كارشناسي، 1387، دانشگاه صنعتي شريف، محمدحسن كاظم زاده هوجقان

43- بررسي حركت هيدروديناميكي يك نوع ماهي در كانال آب، كارشناسي، 1387، دانشگاه صنعتي شريف، محمدعلي عباسپور طهراني فرد

44- بررسي انواع آب شيرين‌كن‌هاي خورشيدي و انتخاب طرح مناسب با شرايط آب  وهوايي تهران، كارشناسي، 1387، دانشگاه صنعتي شريف، مريم محتجب

45- طراحي يك سيستم فتوولتائيك و بويه جهت احياي محل رشد مرجانها، كارشناسي، 1387، دانشگاه صنعتي شريف، سيدحسن كيايي

46- امكان سنجي بهره‌گيري از مميزي انرژي در صنايع سراميك كشور، كارشناسي، 1387، دانشگاه صنعتي شريف، حامد نوروزپور

47- بررسي فني، اقتصادي و زيست محيطي اجراي پروژه مونوريل از ديدگاه آلودگي هوا، كارشناسي، 1387، دانشگاه صنعتي شريف، مصطفي ابراهيمي مقدم

48- طراحي يك سيستم روشنايي خورشيدي براي ساختمان اكوپارك و محوطه آن (پارك خليج فارس)، كارشناسي، 1388، دانشگاه صنعتي شريف، محمدحسين كلانتري

49-طراحی یک فروند شناور بارج مجهز به توربوجت به منظور اطفاء احتراق چاه های نفتی، کارشناسی ارشد، 1388، دانشگاه صنعتی شریف، مجتبی حیدری علی آبادی

50- حل عددی جریانهای قوام با سطح آزاد روی شبکه های بی ساختار، کارشناسی ارشد، 1388، دانشگاه صنعتی شریف، سعید نجفی

51- طراحی و ساخت جاذب انرژی امواج دریا، کارشناسی ارشد، 1388، دانشگاه صنعتی شریف، حمید سرلک.

52- کارشناسی ارشد، 1388، دانشگاه صنعتی شریف، سیدمرتضی موسویان

53- کارشناسی ارشد، 1388، دانشگاه صنعتی شریف، رحمان رحیمی

54- نحوه انتخاب و پیاده سازی میدانی جهت انجام محاسبات میکروسایتینگ به منظور تولید انرژی باد، کارشناسی ارشد، 1388، دانشگاه صنعتی شریف، محمود فیض پور

55- امتحان جامع دکتری، 1388، دانشگاه صنعتی شریف، محمدحسین کریمی

56- بررسی و طراحی سیستم هوشمند جهت مدیریت بهینه مصرف ساختمان، کارشناسی ، 1388، دانشگاه صنعتی شریف، منصور حاج امینی

57- طراحی یک مدل به منظور پیش بینی کاهش آلودگی هوا، کارشناسی ، 1388، دانشگاه صنعتی شریف، محمدحسین بادامچی

58- طراحی و نحوه انتخاب توربین های میکروآبی، کارشناسی ، 1388، دانشگاه صنعتی شریف، صبا سمنکان

59- ارائه مدل برای مدیریت استفاده بهینه از منابع در دسترس انرژی در مناطق روستایی، کارشناسی ، 1388، دانشگاه صنعتی شریف، علیرضا کامران نیا

60- ارائه مدل برای مدیریت استفاده بهینه از منابع در دسترس انرژی در مناطق روستایی، کارشناسی ، 1388، دانشگاه صنعتی شریف، هانیه محمدی

61- جاذب انرژی از امواج دریا، کارشناسی ، 1388، دانشگاه صنعتی شریف، سیدمهدی حجازی دهاقانی

62- طراحی یک پارگینگ خورشیدی، کارشناسی ، 1388، دانشگاه صنعتی شریف، محمدعلی وکیلی

63- محاسبه و طراحی بکارگیری انرژی خورشید جهت کاربردهای مختلف در طراحی یک کوه موزه ، کارشناسی ، 1388، دانشگاه صنعتی شریف، مهدی منصوری نژاداحمدی

64-بازيافت زباله هاي الكترونيكي، كارشناسي، 1392، كارشناسي دانشگاه صنعتی شریف،  آرش شهابي

65- طراحي سيستمهاي فتووولتائيك قابل انعطاف و قابل نصب در ساختمانها جهت توليد انرژي -كارشناسي ، مرتضي برامكي 1393

66- طراحي سيستم بيوگاز براي يك پابك – مصطفي نجابت كارشناسي – 1392 دانشگاه صنعتی شریف

67- فناوري استخراج بيوگاز امير پويان – 1392 كارشناسي دانشگاه صنعتی شریف

68- بررسي برجهاي خورشيدي توليد برق – عباس ملك ثابت 1392 كارشناسي دانشگاه صنعتی شریف

69- طراحي نيروگاه حرارتي توليد برق از پسماندهاي جامد1392 كارشناسي دانشگاه صنعتی شریف

70- بررسي تاثير نحوه رانندگي بر ميزان انتشار آلاينده از منابع متحرك كارشناسي – فرهاد فرجي مقدم – 1392 - دانشگاه صنعتی شریف

71- مدلسازي اواج سونامي و طراحي يك سيستم هشدار براي اين پديده با تكيه بر فناوري اطلاعات 1391- خشايار نامدار - دانشگاه صنعتی شریف