Sharif (Sina server) Mail - Login
Sharif (Sina server) Mail Logo


Sharif (Sina server) Mail Login
Username:
Password:
قابل توجه كاربران محترم دانشگاه  مسئولين شبكه دانشگاه  تحت هیچ شرايطی و با هيچ  آدرسی تقاضای دریافت كلمه عبور كاربران را  ندارند و قابل توجه كاربران محترم دانشگاه  مسئولين شبكه دانشگاه  تحت هیچ شرايطی و با هيچ  آدرسی تقاضای دریافت كلمه عبور كاربران را  ندارند و

قابل توجه اساتید محترم دانشگاه

مسئولين شبكه دانشگاه  تحت هیچ شرايطی و با هيچ  آدرسی تقاضای دریافت كلمه عبور كاربران را  ندارند و هرگونه تقاضا جهت دریافت کلمه عبور از جانب این مرکز نبوده  و تقلبی است و فاقد اعتبار می باشد حتی اگر از دامنه شریف باشد لطفا تحت هيچ شرایطی به این نامه ها جواب ندهيد و به  هیچ وجه بر روی هیچ لینکی در داخل این نامه ها  کلیک نکنید و فورا این نامه را بدون فوروارد و ... حذف نمایید

چناچه مایلید که همواره ایمیلهای دانشگاهی شما  مستقیما به ایمیل غیر دانشگاهی  شما به طور اتوماتیک فوروارد گردد و هیچ اطلاعاتی از ایمیلهای شما در سرور اینجا  ذخیره نگردد  بعد از لاگین در پست الکترونیک  با استفاده از گزینه Automatically-Forward  آدرس ایمیل دائمی خود را مقابل عبارت :TO   وارد نمایید  و سپس فقط  گزینه  Forward□   را انتخاب نمایید  و یا به  mohseni@sharif.ir ایمیل ارسال و ایمیل غیر دانشگاهی  خود را ذکر نموده تا این فوروارد  انجام  شود

چنانچه مایلید که نام کامل  خودتان را  که در هنگام ارسال ایمیل به گیرنده ارسال می گرد تغییر دهید با استفاده از گزینه Option و سپس  Personal-Information فقط گزینه های Full Name و E-mail Address را  وارد و سپس گزینه Submit را انتخاب نماید

به هیچ وجه در قسمت Option گزینه های را که نمی دانید تغییر ندهید تا ایمیل شما دچار مشکل نگردد

جهت حفظ امنیت بیشتر و حذف ناخواسته ایمیلهای موجود در inbox  که ممکن است به علت ویروسی شدن کامپیوتر شخصی شما و ارسال دستور حذف به سرور انجام گیرد بهتر است همواره فقط ایمیلهای اخیر خود را در inbox  نگهداری نمایید و ایملهای قبلی  را  حذف نموده و در صورت نیاز در فولدر جداگانه نگهداری نمایید و یا اینکه می توانید با ارسال ایمیل به  mohseni@sharif.ir  تقاضا نموده تا ایمیلهای  قدیمی  inbox را  در فولدر دیگر به نامهای  inbox-1 و  inbox-2  و ... ذخیره نموده تا از طریق این فولدرها با ایمیلهای  قبلی خود دسترسی داشته باشید  که با این کار هم با سرعت بیشتری  ایمیلهای خود را می خوانید و هم اینکه از backup گرفتن تکراری توسط سرور جلوگیری می شود بعلاوه اینکه اگر ناخواسته ایمیلهای inbox شما پاک گردید ایمیلهای دیگرتان محفوظ خواهد ماند

اساتید محترم دانشگاه  برای توضیح بیشتر و هر سئوال دیگر می توانند در طول 24 ساعت  با بنده تماس و یا به آدرس   mohseni@sharif.ir   ایمیل ارسال فرمایند