ایمیل جدید

 
 
 


 تغییر رمز عبور کاربران داخلی

 دانلود برنامه SSH

 دانلود برنامه PUTTY

 کارگزار mehr.sharif.ir

 کارگزار dena.sharif.ir

  نمودار سازمانی

◙  وضعیت کلی فعلی شبکه دانشگاه

◙  دانشگاه صنعتی شریف در یک نگاه

◙  روش پیشگیری از ویروسها

 مشاهده کاربران کنونی  dialup اساتید

◙  مشاهده کاربران کنونی  dialup دانشجویان

◙  آدرس ایمیل کارمندان دانشگاه

 سیستم تغذیه

.....................................................................................

  مدیریت منابع انسانی و تحول اداری

  شرکت تعاونی مسکن

  انجمن فارغ التحصیلان

  پست الکترونیک انجمن فارغ التحصیلان

◙  ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر

◙  مدیریت همکاری‌های علمی و بین‌المللی

◙  انجمن دانشگاه صنعتی شریف

◙  مجله علمی، پژوهشی شریف

◙  موسسه انتشارات علمی

◙  خدمات آزمایشگاهی

◙  بنیاد شریف

◙  مرکز کارآفرینی

◙  مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته

◙  پارک فناوری پردیس

◙  شرکت تعاونی چند منظوره شریف

◙  دفتر دانشجویان بین‌الملل

◙  جایزه جهانی Make

Under Construction

انرژی برق شیمی  شیمی و نفت  صنایع علوم ریاضی عمران فیزیک کامپیوتر مدیریت و اقتصاد مکانیک مهندسی و علم مواد هوا فضا
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس mohseni [at] sharif.ir ارسال فرمایید
 دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

sharif.pbk