ایمیل جدید

 
 
 


 
ایمیل جدید
mail.sharif.edu


 
راهنمای ایمیل جدید


ایمیل قدیمی

mail.sharif.edu/old


 وب سایت شخصی
و ایمیل اساتید


تغیر(فراموشی) رمز

اعتبار باقیمانده اینترنت
 
 

شماره تلفن کارکنان

تنظیمات ایمیل

مدیران دانشگاه

فایل سرور SUT-FTP

ایجاد وب سایت شخصی و انتقال اطلاعات
 
 

کتابخانه

سیستم آموزش


درس افزار (ocw)


اتوماسیون اداری


فعالیتهای دانشکده ای
 و دروس اینترنتی


پرتال پژوهشی
 
 

انتصابات

حقوق و دستمزد

آرم،  کلیپ و سرود

سامانه حضور و غیاب

مرکزخدمات  آزمایشگاهی
انرژی برق شیمی  شیمی و نفت  صنایع علوم ریاضی عمران فیزیک کامپیوتر مدیریت و اقتصاد مکانیک مهندسی و علم مواد هوا فضا
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس mohseni [at] sharif.ir ارسال فرمایید
 دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران